Skolenetværket

Netværkets overordnede formål er, at arbejde med hvordan vi kan understøtte grundskolen bl.a. i forbindelse med åben skole, varieret undervisning, bevægelse, udeskole, m.m.

Det er ikke et netværk i traditionel forstand, idet der ud fra en styregruppe arbejdes med at igangsætte flere forskellige indsatser, f.eks. strategiske arbejdsgrupper, der styrker blandt andet en politisk indsats og en kommunikativ indsats, men også mere afgrænsede og konkrete tiltag som fx efteruddannelse, temamøder, workshops m.m.

Det der igangsættes, skal være noget der giver mening for jer. Derfor er netværket for alle naturvejledere og udeskolevejledere, der arbejder med folkeskolen, altså alle jer derude der har lyst til at få naturvejledning endnu mere ind i folkeskolen.

Styregruppen inviterer af og til, til en tænketank, hvor alle kan byde ind med hvad der rør sig rundt omkring som vil give mening at arbejde med. Derefter oprettes der arbejdsgrupper ud fra vores fælles behov og interesse.

En arbejdsgruppe kan have et kortsigtet mål og opgave, hvorefter den opløses, eller have et langsigtet mål og fortsætte på ubestemt tid.

Styregruppen arbejder løbende med opsamle på de mange forskellige tiltag, der er rundt omkring for at skabe et fælles overblik og kunne redegøre for vores arbejde, og på sigt kan benyttes til at åbne døre på højere niveau.

Er du interesseret i at indgå i netværkets styregruppe, tænketank, en arbejdsgruppe eller et lokalt netværk, så kontakt tovholder Mette Lynge –  yml@hvidovre.dk

Følg os på Facebook!