Andre sundhedsnetværk

Der er flere netværk udover Sundhedsnetværket, som arbejder med foreskellige temaer under natur og sundhed. Her finder du  nogen af dem:

Klog på Natur og Friluftsliv – et netværk med temaer indenfor natur og friluftsliv. Læs mere på netværkets facebook.

Netværk for naturterapi – er for folk med interesse for naturterapi/ecotherapy, natur-assisteret psykoterapi, haveterapi, wilderness og adventure therapy, ecopsychology og naturcoaching. Læs mere her.

ERFA stress natur – en netværksgruppe på groupcare.dk med mulighed for erfaringsudveksling mellem folk, der er interesserede i stresshåndtering især via Mindfulness og Terapihaver. Gruppen administreres af Jens Mikkelsen, jmik@aarhus.dk.

Foreningen for udendørs terapi Danmark – for alle som interesserer sig for eller arbejder med terapiformen udendørsterapi i en dansk forståelse og kontekst. Læs mere på foreningens hjemmesiden eller facebook.

Greencare Netværket – er en frivilligt drevet, non-profit organisation, der udvikler og understøtter professionelt arbejde, netværk og sociale tiltag på green care området. Se mere på organisationens hjemmeside.

Kender du et netværk som ikke er på listen, så send en mail til Eva, eva@naturkonsulenterne.dk.

Følg os på Facebook!