Netværkets nyheder

Her finder du de nyheder, der er sendt ud til sundhedsnetværket.

6. august 2019

Ny forskning: en daglig dosis natur kan modvirke stress

20 minutter i grønne omgivelser er nok til at sænke vores niveau af stresshormonet kortisol. Det viser et studie fra University of Michigan, som er offentliggjort i psykologitidsskriftet Frontiers in Psychology. Studiet forløb over otte uger, hvor deltagerne tre gange om ugen opholdt sig mindst ti minutter i naturen. Den største effekt så forskerne efter 20-30 minutter, når forsøgspersonerne sad eller vandrede i naturomgivelser. Find artiklen ”Urban Nature Experiences Reduce Stress in the Context of Daily Life Based on Salivary Biomarkers” her.

 

Ny forskningsoversigt: sundere og stærkere børn i naturen

En ny forskningsoversigt fra Center for Børn og Natur viser, at børn som møder naturen i deres daginstitutioner både bliver sundere og stærkere, har mindre tendens til sukkersyge, sover bedre og er mindre syge. Samtidig trives de bedre. Nyere forskning antyder også, at de grønne omgivelser kan give en bedre forståelse, når børnene senere i livet udfordres i de naturvidenskabelige og matematiske fag. Læs mere her eller find forskningsoversigten her.

 

Kursus: naturbaseret rehabilitering

Nye Rødder afholder gratis intromøde om kurset: Lær hvordan du tilbyder naturbaseret rehabilitering til traumatiserede flygtninge. Nye Rødder er en registreret socialøkonomisk virksomhed med ekspertise i beskæftigelsesrettet grøn rehabilitering af flygtninge og indvandrere, med sociale, psykiske og fysiske udfordringer. Naturen er både middel, mål og ramme omkring arbejdet med at genopbygge mennesker og styrke deres ressourcer. Intromødet afholdes torsdag d.15. august kl.16.30-18, Hallingelille ved Ringsted. Læs mere og tilmelding her.

 

Vores natur

DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer er gået sammen om det landsdækkende tiltag ’Vores Natur’, som skal styrke befolkningens lyst til at udforske den danske natur. Projektet involverer en lang række aktører på natur-, frilufts- og naturformidlingsområdet. 2020 bliver naturens år på DR og der skal bl.a. udvikles konkrete muligheder for at komme ud og opleve vores natur. Læs mere om Vores Natur eller find pressemeddelelserne hos Nordeafonden eller Frilufsrådet.

 

Film om natursociale indsatser

At komme ud i naturen styrker både børn og forældre og giver gode, sunde og lærerige oplevelser. Red Barnet har produceret en lille film om det natursociale arbejde. Filmen suppleres af bogen ”Ud i naturen – ind i fællesskabet” som er omtalt længere nede i dette nyhedsbrev under ”nye bøger”. Find filmen her.

 

Naturfamilier

Danmarks Naturfredningsforening står bag et nyt koncept i Danmark, som skal skabe netværk mellem familier. Naturfamilier er inspireret af konceptet Hike it Baby fra USA og skal gøre det lettere for børnefamilier at finde hinanden og deltage i aktiviteter i naturen. Læs mere her.

 

Børnenes naturkanon

Alle børn skal have mulighed for at tænde bål, klatre i træer og smage på naturen. Derfor har Friluftsrådet lanceret Børnenes naturkanon med 12 aktiviteter som skal inspirere børn til at komme mere ud og skabe deres eget forhold til naturen. Der er også åbnet en hjemmeside, hvor man kan blive fan af naturen og få tips hele året til oplevelser i naturen. Naturfan.dk og Børnenes naturkanon er en del af projektet Børn gror i natur.

 

Ud af krigens skygge

Psykiatrien i region Syddanmark og Red Barnet har sammen gennemført en indsats for krigstraumatiserede flygtningefamilier og for danske veteraner med PTSD-diagnoser. Find en film om indsatsen her eller den afsluttende rapport her.

 

Stressede unge: Findes løsningen på stress i naturen?

ViNatur har gennemført et forløb med unge med stresssymptomer i naturen. TV2 Fyn har produceret tre udsendelse om de fire unges udbytte af en målrettet indsats over fire dage i naturen. Se artiklen og find udsendelserne her.

 

Sommerlejr og naturaktiviteter for PTSD-ramte flygtningefamilier

Psykiatrien i region Syddanmark og Red Barnet har gennemført en række sommerlejre bl.a. for PTSD-ramte flygtningefamilier. TV2 har produceret en udsendelse om det. Find artiklen eller udsendelse her.

 

Naturklubber i udsatte boligområder

Børn i udsatte boligområder kommer langt mindre ud i naturen end andre børn. Derfor er Red Barnet i samarbejde med 10 boligområder i gang med at etablere naturklubber, som skal give børnene bedre adgang til det fri – og det fører til nye fællesskaber og øget trivsel. Læs mere her.

 

TEDx: The Edge of the Wilderness

Naturvejleder og forsker Simon Høegmark var en af talerne, da verdens største foredragsevent TEDx fandt sted i Odense. På det 18 minutters lange foredrag fortæller han om sin personlige rejse, og om hvor meget naturen kan gøre for at helbrede. Se foredraget her.

 

Naturens dag 2019

8. september afholder Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet i samarbejde med en lang række aktører Naturens Dag. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I år er temaet “Mærk Naturen”. Se mere her: https://www.naturensdag.dk/

 

Nye bøger:

  • Ud i naturen – ind i fællesskabet. Natursocialt arbejde med børn, unge og familier. Af Eva Skytte m.fl. Udgivet af Akademisk forlag. Læs mere her eller download bogen her.
  • Vold, traume og naturens helende virkning. Brug naturen i dit arbejde med voldsudsatte kvinder og børn. Af Signe Hoffmann Pedersen. Udgivet af Danner. Læs mere her eller download her.
  • Oplev naturen – styrk livet. Af Lasse Thomas Edlev. Udgivet af Gyldendal. Læs mere her.
  • Tilbage til naturen – en bog om naturterapi. Af David BR Camacho m.fl. Udgivet af Hedwig. Læs mere her eller download her.

 

Artikler m.m.

29. juni 2018

Åben have i Ringsted Krisecenter

Onsdag d. 4. juli fra kl. 13-19 inviterer Ringsted Krisecenter til et besøg i deres sansehave og til et kig indenfor i centeret. Der vil være mulighed for rundvisning, køb af kaffe og kage og info om frivillighed i krisecenteret for voldsudsatte kvinder og børn. For mere info skriv til info@ringsted-krisecenter.dk

 

Seminar: Uderehabilitering

3. september afholder Marselisborgcenteret og Rehabiliteringsforum Danmark seminar om uderehabilitering, herunder formidling af virkning, ideer og videngrundlag. Det foregår på Vejlefjord og du kan læse mere og tilmelde dig her.

 

Naturens dag 2018

Dette års tema for Naturens dag er bevægelse i naturen og har fokus på, hvordan vi kan bruge naturens potentialer til at fremme sundhed og trivsel blandt børn og voksne. Naturens dag bliver afholdt d. 9. september 2018 og er arrangeret af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, og støttet af Nordea-fonden. Læs mere og tilmeld dig her.

 

Temadøgn i Netværket friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelser

Mandag d. 10.-11. september afholdes der temadøgn om Friluftsliv, kommunikation og museumsundervisning for mennesker med funktionsnedsættelse på Museet Herregården Hessel i Farsø. Se mere i vedhæftede invitation.

 

Naturmødet 2019

Næste års naturmødet bliver afholdt i Hirtshals d. 23.-25. maj. Læs mere om naturmødet her.

 

Artikler

Natur-førskoler tilbyder børn noget, som klasseværelserne ikke kan give dem (artikel på engelsk)

Bekymrede forældre: Tv og iPad holder børn indendørs

Fysisk træning kan indgå i behandlingen af en række lidelser og risikotilstande

 

29. maj 2018 

Friluftslivets effekt på sundhed

Forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet samt Friluftsrådet står bag to nye publikationer. Knap 500 publikationer og studier om friluftslivs effekter på den fysiske, mentale eller sociale sundhed er gennemgået. Dermed får vi et opdateret overblik over den eksisterende videnskabelige litteratur og de sundhedsmæssige effekter af friluftsliv.

Kort version: Viden om friluftslivets effekter på sundheden – resultater fra en systematisk forskningsoversigt finder du her.

Lang version: Forskningsoversigt over effekter af friluftsliv på mental, fysisk og social sundhed finder du her.

 

Kortlægning: Kommunernes inddragelse af natur- og friluftsaktiviteter i folkesundhedsindsatsen

Ny rapport fra Friluftsrådet samler resultaterne fra en landsdækkende kortlægningsundersøgelse, der bl.a. viser, at mange kommuner benytter en eller anden form for natur- og friluftsaktiviteter i deres indsats for folkesundhed, men også at det sjældent sker på en systematisk måde. Læs mere her eller find rapporten her.

 

Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU, har udgivet en arbejdsrapport fra det første forskningsprojekt af sin art i Danmark. Det tværvidenskabelige forskningsprojekt undersøger, hvad der forhindrer mennesker med bevægelseshandicap i at komme ud i naturen og få gavn af den.  Find rapporten her.

 

Konceptmanual for Nacadias naturbaserede terapi

Ny manual giver inspiration til og vejledning i at udforme et naturbaseret terapiprogram samt beskriver den forskning, der ligger bag. Find manualen her.

 

Kortlægning: Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner

Ny rapport fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning formidler erfaringer med at inddrage naturen i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. Find rapporten her.

 

Friluftsliv og grønne aktiviteter for veteraner

Et ti uger langt projekt med længerevarende friluftsture og undervisning i grønne fag havde positiv effekt på krigsveteraners sociale udvikling, tryghed og fællesskab. Relationen til de andre i gruppen og medarbejderne på Skovskolen øgede deres sociale kapital. Abonnenter kan læse mere her.

 

Nye initiativer

Familieklubber – Danmarks Naturfredningsforening vil gøre natureventyrere til hverdagskost for danske familier gennem et nyt koncept, hvor familier kan danne fællesskaber og invitere hinanden med på ture i naturen.

Børn gror i natur – Friluftsrådet og Center for Børn og Natur lancerer ny kampagne d. 31. maj i forbindelse med Folkemødet på Bornholm. Kampagnen skal få flere børn ud i naturen.

’Du er go’ nok’ – Projektet vil i Billund Kommune bruge naturoplevelser til at styrke unge med stress og psykisk sårbarhed i alderen 14-30 år.

Fiskeskoler – Danmarks Sportsfiskerforbund og Integrations-portalen.dk samarbejder om dette projekt, der er åbent for alle, men hvis primære målgruppe er 14-20-årige flygtninge eller familiesammenførte flygtninge. Projektet skal hjælpe de unge ind i foreningslivet og ud i naturen.

 

Temadage o. lign. 

Temadag: Børn og friluftsliv

Netværk Klog på natur og friluftsliv holder d. 14. juni kl 13 temamøde i København. Tre oplægsholdere vil sætte fokus på gavnlige effekter i friluftslivet for børn og unge. Det er Jette Rasmussen fra Det Danske Spejderkorps, Mads Brodersen fra Vends Motorik- og Naturskole og Søren Præstholm fra Center for Børn og Natur. Læs mere her.

 

Kursus og masteruddannelse: Naturbaseret terapi og sundhedsfremme

Københavns Universitet afholder i efteråret 2018 kurser for alle, der vil udbygge deres teoretiske og praktiske viden om natur og sundhed. Læs mere her.

 

Friluftskonference: Friluftslivet i Danmark

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU, inviterede til konference om bl.a. Friluftslivets betydning som mål og middel og om betydningen af og perspektiver på National- og Naturparkerne i Danmark. Konferencen blev afholdt på Skovskolen i Nødebo d. 7.-8. maj 2018. Læs mere om konferencen her.

 

Konference: Sund i naturen

Friluftsrådet afholdt konferencen d. 2. maj om friluftslivets effekter på sundheden. Læs mere her.

 

Artikler

Gå dig til bedre ideer

Ustyrlig leg er vejen til demokratisk dannelse

Hvorfor gør foråret os så kåde og glade?

Nye studier viser, at solskin reducerer risiko for Sklerose  (artikel på engelsk)

Naturen kan være løsningen på haltende sundhed i Danmark

Udeleg i børnehaven øger koncentrationen på skolebænken

Nye naturrum formidler Lillebælts natur

Ture i parken kan mindske stress

Derfor er motion den bedste medicin

Grønne nærområders effekt på børns hjerneudvikling og kognitive funktion

Terapihunde mindsker stress, angst og fraværsprocenten

 

Penge at søge

  • Under overskriften ”Naturformidling som social løftestang” giver Friluftsrådet tilskud til projekter, som udvikler og afprøver nye former for naturformidling og naturvejledning. Projekterne skal være nytænkende og skabe grundlag for udbredelse flere steder i landet. Der er i alt afsat 3 millioner kroner til 2-4 projekter inden for dette tema. Ansøgningsfristen er 1. juli 2018 og du kan søge pengene her.
  • Genopslag af pulje, der skal forebygge indlæggelser og genindlæggelser: Sundhedsstyrelsen genopslår en pulje, hvor kommuner kan videreudvikle og styrke deres sundhedsindsatser med fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper. Puljen rummer nu 50,8 millioner. Ansøgningsfristen er d. 18. juni 2018 kl. 12 og ansøgningsskemaet kan findes her.
  • Udlodningsmidler til friluftsliv under Friluftsrådet støtter projekter, der fremmer befolkningens friluftsliv og naturforståelse. Læse mere om puljen og søg pengene

 

9. februar 2018

Temadag: Natur-assisteret terapi – at bruge naturen som medbehandler
Emnet er naturterapi med fokus på støttemiljøer i naturen, åndedræt og kropslige aktiviteter, som kan virke afstressende. Dagen bliver en blanding af teori og praksis og du kan bl.a. høre Simon Høegmark og Sigurd Hartvig fortælle om deres erfaringer med brugen af naturen, kroppen og psyken. Temadagen forgår d. 8. marts i Svendborg. Læs invitationen her og tilmeld dig senest d. 23. februar her.

Konference: Styrk børn og unges trivsel og livsduelighed i naturen
Så ligger der program for konferencen, som præsenterer de vigtigste og mest betydende danske indsatser og udviklingsarbejder indenfor det natursociale felt. Bemærk: spar 600 kr. ved tilmelding inden 15. februar. Det sker i Middelfart d. 18. og 19. april 2018. Læs mere og find programmet her eller tilmeld dig her.

Konference – Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil
I anledningen af nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 inviterer Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Danske Regioner til konference. Det er den største undersøgelse af folkesundheden i Danmark og der vil bl.a. blive set på udviklingen i danskernes sundhed fra 2010 til 2017. Konferencen foregår tirsdag d. 6. marts 2018 i DGI-byen, København. Læs om konferencen og tilmeld dig her.

Ny rapport om natur og sundhed
Syv kommuner har i 2016 og 2017 været en del af projektet Naturens Rige, et aktionslæringsforløb der skulle undersøge og skabe erfaring med, hvordan naturen bedst kan bruges i det mentale sundhedsfremmearbejde. Det overordnede mål med projektet var at fremme borgernes mentale sundhed. Erfaringer og evaluering af projektet er samlet i rapporten Naturens Rige. Naturen som arena for mental sundhedsfremme på tværs i kommunerne. Find rapporten her.

Artikler
Grønne omgivelser gør indtryk på selv helt små børn
Naturen booster vores mentale helbred (artikel på engelsk)
Ny nationalpark er en realitet
Kommuner bruger naturen som mentalt åndehul
Teknologi skal få flere børn ud i naturen
The use of psysical activity, sport and outdooe life as tools of psychosocial intervention (artikel på engelsk)

9. december 2017

Konference: Styrk børn og unges trivsel og livsduelighed i naturen

Red Barnet inviterer i samarbejde med Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere (Psykiatrien i Region Syddanmark), Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling (Københavns Universitet), Handicapidrættens Videnscenter, Boligselskaberne og Sundhedsnetværket under Naturvejlederordningen til konference med præsentation af de vigtigste og mest betydende danske indsatser og udviklingsarbejder indenfor det natursociale felt. Det sker på Fænøsund Konferencecenter, Middelfart d. 18. og 19. april 2018. Læs mere i vedhæftede invitation eller her og tilmeld dig her.

 

Konference: Nye veje i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet og Hillerød Kommune afholder konference for beslutningstagere d. 22. marts 2018 på Hotel Vejlefjord. Formålet er at inspirere, udbrede viden og give nye muligheder for beslutningstagere i arbejdet med bedre trivsel for børn og unge i udsatte positioner. Konferencen giver et overblik over nye arbejdsformer og metoder, hvor naturen indgår som ramme. Læs mere i vedhæftede invitation eller tilmeld dig her.

 

Temadag: Natur-assisteret terapi – at bruge naturen som medbehandler

Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 8. marts, hvor Sundhedsnetværket holder temadag i Svendborg. Emnet er naturterapi, hvor vi især sætter fokus på støttemiljøer i naturen, åndedræt og kropslige aktiviteter, som virker afstressende. Invitation følger snarest.

 

Center for Børn og Natur

Danske børn er i naturunderskud. Derfor har Nordea-fonden støttet oprettelsen af et nyt center, det er forankret på Skovskolen, KU. Centret skal være med til at sikre, at flere børn kommer ud i naturen og får gode oplevelser, der kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel. Læs mere her.

 

Udeskole gør børn til bedre læsere

Over 500 skoleelever fra hele landet har deltaget i udeskole-projektet TEACHOUT, som netop er afsluttet. Det viser bl.a., at elever i 3.-6. klasse, der fem timer om ugen får undervisning uden for klasseværelset, bliver bedre læsere. Læs mere her.

 

Undersøgelse: Tag nye danskere i hånden ud i naturen

En undersøgelse fra foreningen Norsk Friluftsliv viser, at norske unge tager på vandretur to-tre gange så ofte som børn af indvandrere og peger på, at vi skal tage borgere med indvandrer-baggrund i hånden og vise, hvordan man kan og må bruge naturen. Læs mere om undersøgelsen her.

 

Ny videnportal om friluftsliv

Viden om friluftsliv er en national videnportal for fagfolk, der arbejder med at skabe og udvikle rammer om friluftsliv. Portalen skal gøre det nemt for foreningsledere, naturforvaltere, planlæggere, undervisere, studerende og lokale ildsjæle at finde aktuel viden om friluftsliv. Find videnportalen her.

 

Forskning på projekt Vildmænd

I Svendborg bruger de naturen som behandling mod stress og depression. Siden 2015 har 72 mænd gennemgået kursusforløbet med stor succes. Projektet har nu fået tilknyttet et phd-projekt. Læs mere her eller se TV2 indslag her.

 

Nyt projekt for udsatte mænd i ressourceforløb

Mandefællesskaber kører i samarbejde med Jobcenter Køge 12-ugers forløbet URkraft – mænd, natur & fællesskab for seks mandlige borgere i ressourceforløb i efteråret 2017. I tæt kontakt med naturen og ved at tage aktiv del i mandefællesskabet er det formålet, at mændene får styrket deres selvværd og selvtillid og endvidere genfinder deres g(l)emte ressourcer og dermed får styrket deres arbejdsevne. Møderne består af en blanding af fællesskab omkring bålet med fokus på strukturerede samtaler omkring et overordnet tema samt fysisk aktivitet i skoven som fx at samle brænde og mad og gå på kortere vandringer. Læs mere om projektet her.

 

Naturmødet 2018

Der er nu åbnet for tilmelding af stande og aktiviteter til næste års Naturmøde den 24.-26. maj 2018. En stand/aktivitet på Naturmødet giver mulighed for at møde en masse interesserede gæster – de forventer 15.000-20.000 deltagere. Se mere her.

 

Byudvikling med børn

Bevæg byen! – med børn er et forskningsprojekt, der undersøger, hvad der sker, når man designer uderum sammen med børn. Læs mere om projektet her eller se film fra pilotprojekt her.

 

Nye materialer med friluftsliv i undervisningen

Friluftsrådet lancerer seks nye undervisningsforløb, der kan inspirere til, hvordan man får friluftsliv integreret i undervisningen i fx idræt, understøttende undervisning og andre fag. Forløbene bliver nu afprøvet på 15 skoler og er koblet til folkeskolens Forenklede Fælles Mål. Du kan læse om det her og downloade de gratis forløb her.

 

Sundhed og bevægelse på skoleskemaet?

Projektet Sund Uddannelse har afholdt temamøder om konkrete erfaringer med og inspiration til, hvordan man i praksis kan integrere leg, bevægelse, kost og mental sundhed i skolen. Du kan læse mere og finde slides fra oplæggene her.

 

Natur gavner mennesker i alle livssituationer

Naturen kan give os noget særligt og naturvejlederne kan spille en vigtig rolle i få mennesker i forskellige livssituationer ud og bruge naturen, hvis man ser naturformidling i et bredt perspektiv. Læs mere her.

 

Livstræer

Naturstyrelsen inviterer alle til at udpege træer i Danmarks skove, som kan blive til Livstræer. Livstræ-projektet henvender sig til alle klassetrin og tilbyder inspiration og undervisningsmateriale til undervisning i skoven, hvor eleverne lærer om dyre- og planteliv. Læs mere om Livstræ-projektet her.

 

Naturens Dag 2017 slog rekord

154.500 børn fejrede i år naturens mangfoldighed på Naturens Dag. Læs meget mere om dagen og de mange arrangementer på naturensdag.dk.

 

Vinderen af årets friluftskommune er fundet

Det blev i år Silkeborg Kommune, der løb af med Friluftsrådets pris som Danmarks Friluftskommune 2017. Temaet for ansøgningerne var i år Friluftsliv på tværs – samarbejder og partnerskaber”. Læs mere her.

 

Regler i naturen fortalt i børnehøjde

Et nyt opgaveforløb, der er klar til brug for skoleklasser eller foreninger fortæller om regler og muligheder i naturen i børnehøjde. Du kan læse mere om forløbet her.

 

App: Guide til spiselig natur

Kokken René Redzepi står bag appen VILD MAD, som skal inspirere børn til at spise vild mad i naturen. Appen kan både bruges privat eller i undervisningssammenhænge og du kan finde mere inspiration på hjemmesiden.

 

App: Nature Challenge

DGI har udviklet en ny app med opgaver i og om naturen. Den byder på forskellige opgaver med fokus på bevægelse, samarbejde og læring, der tager udgangspunkt i naturens muligheder. Læs mere om appen her, hvor du også kan finde links til downloading.

 

Bog: Udeskoledidaktik

Bogen beskriver den mangfoldighed af muligheder, som udeskoleundervisning rummer. Hensigten er at inspirere lærere, skolepædagoger og andre, der arbejder med udeskole, til både almen- og fagdidaktiske overvejelser over brugen af udeskole. Se mere her.

 

Bog: Naturen på recept

Hvorfor er naturen sund for os, og hvorfor og hvordan kan den redde dig fra stress og tristhed? Dette giver læge Peter Q. Geisling sit svar på i sin nye bog Naturen på recept. Køb bogen her.

 

Rapporter o.lgn.

Sociale mødesteder i naturen. Kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge

Evaluering af naturprojektet. Sundheds- og beskæftigelsesprojekter i Furesø og Kerteminde.

Grejbanker i Danmark – betydning for friluftsliv, udvikling og fremtidsperspektiver

Rapportserien MOVEMENTS udgivet af Institut for Idræt og Biomekanik

 

Artikler

Mænd i livskriser skal ‘mandehørme’ i skoven

Når børn forstår naturen, kan de lære at tage sig af den (artikel på engelsk)

Udeliv mindsker nærsynethed (artikel på engelsk)

Danskere dyrker mindre motion, når de bor ved støjende trafik

Grønne byområder har en positiv påvirkning af børns vejrtrækning (artikel på engelsk)

Børn er gladere, når de leger udenfor (artikel på engelsk)

Værre end fedme: Ensomhed truer os i Vesten på livet

Lys har overraskende stor effekt på depression

Ældre kan lege sig i form med vanedannende boldspil

Kan grønne områder virke forebyggende på Alzheimerpatienter? (artikel på engelsk)

Derfor bliver flere unge stressede

Naturens påvirkning på menneskers helbred (artikel på engelsk)

Kort intervaltræning booster børns hjerner (artikel på engelsk)

Skolehaver påvirker børns sociale og psykiske helbred (artikel på engelsk)

I skoven er det lettere at græde

Oplevelsesklubber for veteraner

Australsk skole oplever forbedringer med mere udetid

Sådan lærer børn bedst ord i børnehaven

Skydeidræt kan måske hjælpe børn med ADHD

Hjerterne begynder at slå i takt, når du holder i hånd med kæresten

 

Penge at søge

  • Sundhedsstyrelsen udbyder en pulje, der har særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper, som kommuner kan søge. Ansøgningsfristen er 11. december 2017. Se mere her.

Juni 2017

Temadage o.lgn.

Temadag: Natur, krop og psyke afholdes
Torsdag d. 14. september kl. 9-16 i Svendborg handler det om natur-assisteret terapi – at bruge naturen som medbehandler. Kan naturen bruges som hjælpemiddel mod kriseramte mennesker? Hvad sker der med kroppen, når vi kæmper med indre dæmoner som stress, kronisk sygdom, angst eller depression og hvordan kan vi bruge naturen som redskab til at bekæmpe dem? Eller hvordan bruges det forebyggende? Læs mere i den vedhæftede invitation. Tilmelding inden d. 30. august her.

Temadag: Naturoplevelser og friluftsliv for mennesker med særlige behov
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 6.-7. november 2017, hvor vi inviterer til et døgn med fokus på mennesker med særlige behov som f.eks. autisme, ADHD og andre i psykosociale vanskeligheder. Temadagen afholdes på Herstedhøje i samarbejde mellem Netværket Friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelse og Sundhedsnetværket. Mere information følger.

Konference: Natur og friluftsliv for udsatte børn og unge
Den 18.-19. april 2018 afholdes konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier i Middelfart. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Har du erfaringer med udsatte børn, unge og natur – og vil bidrage som oplægs- og workshopholder, så kontakt arrangørerne på es@redbarnet.dk.

Ny portal: Viden om Friluftsliv
Danmarks nye videnportal om friluftsliv er nu i luften. Den henvender sig til alle, der arbejder med at skabe og udvikle rammer for friluftsliv og giver overblik over nyeste viden og dokumentation, suppleret af et væld af praksiseksempler. Find portalen ’Viden om Friluftsliv’ her og læs mere om den her.

Danmarks Friluftskommune 2017
Landets kommuner kan nu melde sig ind i konkurrencen om at blive årets Friluftskommune. Temaet er i år ’Friluftsliv på tværs – samarbejde og partnerskaber’ og vinderen, der kåres af Friluftsrådet, får foruden den flotte titel 250.000 kr. til nye friluftsprojekter i kommunen. Fristen for at være med er d. 15. juni 2017. Læs mere om konkurrencen her.

Udeskoleprisen 2017
Et stort tillykke til Malene Bendix, som har modtaget årets pris for sin utrættelige energi og enorme kvalitetssans i arbejdet med Udeskole siden den allerførste spæde start.

Arrangementer
Ringsted Krisecenter inviterer alle interesserede på besøg i deres sansehave onsdag d. 28. juni 2017. Find invitationen her.

Den Nordiske Folkesundhedskonference 2017 afholdes d. 22.-25. august i Ålborg. Temaet er i år: ’Folkesundhedsarbejdet i velfærdssamfund under forandring – Hvordan skaber vi socialt bæredygtige løsninger?’ Muligheden for at deltage til reduceret pris gælder ved tilmelding senest d. 15. juni. Find program og tilmelding her.

Den 4. oktober 2017 afholder VIA University College i samarbejde med KU konference om udeskole under overskriften: ’Udeskole i Danmark: Læring, fysisk aktivitet, og sociale relationer udenfor klasseværelset. Konferencen foregår i Århus, og tilmeldingsfristen er d. 4. september. Find mere information om konferencen her.

Næste møde i udeskole-netværket afholdes d. 5. september 2017 på Skovshoved Skole ved Gentofte. Program og tilmeldingsdetaljer kommer senere.

Socialstyrelsen og COK byder velkommen til Neurodagen 2017 – Hjernen i socialt perspektiv d. 25. oktober i København. Tilmeldingsfristen er d. 13. september 2017. Læs mere om konferencen her og find programmet her.

Andre nyheder
Københavns Universitet afholder Naturbaseret terapi og sundhedsfremme modul 4 i efteråret 2017. Ansøgningsfristen er d. 10. august 2017. Læs mere om uddannelsen her.

Naturens Dag 2017 afholdes i år d. 10. september. Læs om de utallige arrangementer her.

Artikler
Ny dansk forskning: Børn, som dyrker sport efter undervisningen, husker bedre det, de har lært
45 minutters motion om ugen øger hjerneaktiviteten for personer over 50 år
Naturen er blevet en politisk kampplads
Ph.d.-afhandling undersøger om mindfulness i naturen kan hjælpe stressede studerende
Børns inaktivitet koster dyrt (artikel på engelsk)
Forskere har udpeget 55 områder i Danmark, hvor naturen kan blive meget vildere

Penge at søge
Kommuner, regioner, private aktører, virksomheder og organisationer kan søge om penge til aktiviteter, der kan bidrage til at fremme et demensvenligt samfund. Læs mere om puljen her. Ansøgningsfristen er d. 23. juni.

Socialstyrelsen har udmeldt en pulje på 20 mio. til projekter målrettet socialt udsatte grupper. Ansøgningsfrist: 18. juli 2017 kl. 12. Læs mere her.

Friluftsrådet lancerer nye muligheder for at søge om tilskud til projekter fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Læs mere om de seks temaer, det er muligt at søge projekttilskud til her. Fristen er d. 1. oktober 2017.

April 2017

Temadage o.lgn.

Sundhedsnetværket holder temadagen ’Natur, krop og psyke – et rehabiliteringstilbud i Svendborg for kriseramte mennesker’ torsdag d. 11. maj kl. 9-16 i Svendborg. Kan naturen bruges som hjælpemiddel mod kriseramte mennesker? Hvad sker der med kroppen, når vi kæmper med indre dæmoner som stress, kronisk sygdom, angst eller depression og hvordan kan vi bruge naturen som redskab til at bekæmpe dem? Det kan du bl.a. høre mere om på dagen. Tilmeldingsfrist 1. maj. Se mere i vedhæftede invitation.

Netværket ‘Aktiv Fritid For Alle’ under Handicapidrættens Videnscenter holder temadag fredag d. 21. april 2017 kl. 10.00 – 15.00 i Vejle. Se mere og tilmeld dig temadagen her.

UdeskoleNet afholder sit 21. møde d. (14.-) 15. maj 2017 på Karpenhøj Naturcenter. Temaet er denne gang spændingsfeltet mellem natur og kultur. Tilmeldingsfristen er d. 4. maj. Find dagens program her.

Naturmødet i Hirtshals afholdes d. 18.20. maj. Find program og se videoer mm. her.

Nyheder

Ny hjemmeside med naturaktiviteter
Naturninja.dk er Danmarks Naturfredningsforenings nye site med ideer og inspiration til naturoplevelser for børn og familier. Find det her.

Demente i naturen
To ældrecentre i Sydvestjylland har netop indviet to rickshaw-cykler, der skal bringe demente, dårligt gående og andre ældre tættere på naturen. Læs mere og se videoen her.

Friluftsrådet kortlægger friluftslivet
To større undersøgelser skal give ny viden om friluftslivets samfundsmæssige værdi. Arbejdet med at få øget viden om danskernes friluftsliv samt de sundhedsmæssige og sociale effekter skal foretages af Moos-Bjerre & Lange og Steno Diabetes Center Copenhagen. Læs mere her.

Udeskole på P1
Fik du hørt Natursyns indslag ’I skole under åben himmel’ om forskningsprojektet TEACHOUT, der blandt andet undersøger, hvad det har af betydning for elevernes læringsproces og fysiske aktivitet, når klasseværelset rykker ud under åben himmel? Hvis ikke, kan du finde indslaget her.

Naturprogrammer gør godt!
Nyt studie undersøger effekten af at se naturdokumentarer. Resultaterne viser, at det at se naturdokumentarer giver en signifikant forhøjet følelse af forbløffelse, forundring og nysgerrighed samt interesse og lyst til at udforske. Modsat bliver nervøsitet, frygt og lav energi signifikant formindsket. Læs hele studiet her.

Den Danske Naturfond køber natur
Skoven ligger ved Bøtø på Falster og skal skabe værdifulde oplevelser for besøgende i området. Den nuværende granskov vil blive omdannet til lys skov med åbne sletter, der skal afgræsses af kvæg og vildheste, samt nye levesteder for insekter, sommerfugle og sjældne fuglearter. Læs mere om projektet her.

Klimatårn i Høje-Taastrup
Det nyåbnede tårn er det første af tre eksempelprojekter for ByNaturrum, der på nyskabende måder skaber oplevelser og formidler om naturen i byen. Læs mere her.

Nordisk Folkesundhedskonference 2017
Afholdes i Aalborg d. 22. – 25. august. Temaet er i år: Folkesundhed i velfærdssamfund under forandring – hvordan skaber vi bæredygtige løsninger? Deadline for early bird tilmelding er d. 1. juni 2017. Læs mere om konferencen her.

Artikler
Adgang til natur reducerer depression og overvægt (engelsk artikel)
Børn, som leger meget udendørs, er mere tilbøjelige til at passe på naturen som voksne (engelsk artikel)
At se på fugle er godt for dit mentale helbred, viser nyt studie (engelsk artikel)
Oplevelser gør børn mere lykkelige end nyt legetøj (engelsk artikel)
Folk der ofte kommer i parker har bedre selvvurderet helbred, viser studie (engelsk artikel)
Naturvejledning bidrager til folkesundheden
Depression: Kun én behandling virker bedre end placebo
Nys, løbende næse og øm hals føles værre for ensomme
Penge at søge
• VELUXFONDEN og Friluftsrådet har indgået et partnerskab, der uddeler 1,5 mio. kr. til særligt aktive ældres almennyttige aktiviteter inden for friluftsliv og naturbeskyttelse i Danmark. De ældre skal være minimum 60 år, og mindst én af de særligt aktive ældre skal være ude af erhverv. Ansøgningsfristen er d. 1. juni 2017. Læs mere her og her.

• Ny konkurrence skal skabe friluftsliv i Danmarks almene boligorganisationers grønne og blå områder. Friluftsrådet ser et stort potentiale i at sætte fokus på udelivet i boligområderne og har afsat 1 mio. kr. til de bedste ideer. Læs mere om konkurrencen her.

• Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på i alt 12,1 mio. kr. til at udvikle, metodebeskrive og dokumentere resultaterne af en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge og deres familier. Der skal være tale om en eksisterende indsats, som har stor sandsynlighed for at skabe progression for borgerne, men som endnu ikke er dokumenteret i forhold til effekt og resultater. Ansøgerkredsen er landets kommuner. Der kan evt. søges i samarbejde med sociale tilbud eller organisationer, som enten er kommunale, selvejende eller private. Læs mere her.

2. februar 2017

Temadag i Sundhedsnetværket
Mandag d. 6. marts kl. 9.00-15.30 handler det om hvordan lege og aktiviteter i naturen kan bruges til at styrke både den enkelte og fællesskabet. Dagen foregår på Naturcenter Vestamager og er en opfølgning på temadagen om natur og resiliens, der blev holdt i foråret 2016 – du kan godt deltage selvom du ikke har været med tidligere. Invitationen finder du her.

Er en gåtur i parken lige så effektiv som medicin?
Et studie fra USA viser at skolebørn med ADHD koncentrerer sig bedre efter en gåtur i den lokale skov eller park. Danske forskere vil nu undersøge, hvor stor effekt naturen har, og om natur virker lige så godt som eller kan supplere medicin. Læs artiklen ADHD: Er en gåtur i parken lige så effektiv som medicin her.

Interesseret i sundhedsfremme i naturen for pårørende?
Undersøgelser viser, at pårørende til alvorligt syge er en målgruppe, der kan have brug for støtte og hjælp til at fastholde eller forbedre egen sundhed. Tina Laugesen, formand i Gribskovs lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse, er nysgerrig på hvordan man kan bruge naturen i forhold til sundhedsfremme for pårørende til kræftramte, og hun er meget interesseret i erfaringer, som andre kan have gjort sig på området. Har du erfaringer eller viden eller kunne tænke dig at være med til at stable et pilotprojekt på benene i Gribskov sammen med Tina, så kontakt hende på mail: tina.laugesen@gmail.com

Nyt samarbejde omkring natur og bevægelse
Friluftsrådet har indgået en partnerskabsaftale med DGI og Dansk Idrætsforbund under overskriften Bevæg dig for livet – bevæg dig i naturen. De kommende tre år vil organisationerne arbejde tæt sammen for at motivere danskerne til at bevæge sig ude i naturen. Læs mere her.

Veteraner og friluftsliv
Veteranstøtten har igennem det sidste årstid arbejdet på at stable et nyt friluftsudvalg på benene, med det formål at udbyde friluftsliv til alle veteraner, der har lyst til aktiviteter i naturen med andre ligesindede. Friluftsliv er en god og sund hobby, som mange soldater og veteraner finder interessant, da det på en hyggelig måde deler værdier og minder om soldaterlivet. Erfaringerne fra de ture der er afholdt i 2016 er gode. Aktiviteterne er gratis for veteranen, og spænder fra deciderede begynder aktiviteter til de mere udfordrende, så der er noget for alle uanset erfaringerne med friluftsliv. Veteranstøtten har også en lille pulje af soveposer, telte, rygsække osv. Vil du vide mere, så kontakt formand for Veteranstøttens Friluftsudvalg Niels Blok, nbl@ign.ku.dk.

Publikationer
• Små børn har brug for at være fysisk aktive. Sundhedsstyrelsen har lavet en folder og to plakater, som skal inspirere forældre til børn mellem 0 og 4 år til at støtte børnene i at udvikle deres motorik og bevæge sig aktivt. Læs mere og find folderen Støt dit barn til at aktiv leg og bevægelse og plakaterne Støt dit barn til bevægelse (0-1 år) og Støt dit barn i at være aktiv (1-4 år) her.

• Socialt samvær forbedrer ældres mentale sundhed, viser et nyt litteraturstudie, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Aarhus Universitet. Læs hovedpointerne her eller læs hele rapporten her.

Penge at søge
Ansøgningsfristen for udlodningsmidler til friluftsliv er d. 1. marts 2017.  Find mere information her.

 

Ældre nyhedsbreve

 

 

Følg os på Facebook!