Foreningen beretter

Oktober 2016

I år er præcis 30 år siden, at naturvejlederordningen i Danmark så dagens lys for første gang…..

For de fleste jeg kender, betyder det at runde 30 år anledning til at tage sit liv op til revision, til eftertænksomhed omkring opnåede resultater…ja, nogen rammes endda af en form for midtvejskrise…..- det er sundt og nødvendigt med eftertanke omkring hvordan vi kan gøre ordningen endnu bedre de næste 30 år, men der er til gengæld ingen grund til midtvejskrise…

I disse dage arbejdes der på den evaluering af ordningen, som vi har taget initiativ til i samarbejde med Naturstyrelsen og Friluftsrådet. Der er sendt spørgeskemaer til mange naturvejledere og samarbejdspartnere landet over, med det formål at skabe overblik over ordningens ”helbredstilstand” og kortlægge de mange udviklingspotentialer der skal sikre eksistens og udvikling i mange år frem.

Vores hjemmeside er under stadig udvikling, og der lægges kontinuerligt store kræfter i at få implementeret og udviklet funktioner og input fra naturvejlederne.

Det er ikke længe siden, at vi fik den glædelige besked, at Nordea-fonden vil støtte os med et stort beløb til realisering af Krible Krable version 2. Det betyder at vi kan udvikle vores samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, og det betyder at vi kan udvikle samarbejdet med DR og kommunerne, og bringe Krible Krable universet fra daginstitutionerne og ind i indskolingen.

På vores årskonference havde vi besøg af Friluftsrådets Naturvejledersektion. Det gav anledning til gode dialoger, og jeg har modtaget mange positive tilkendegivelser om, at deltagelsen var givtig for begge parter. På konferencen inviterede Friluftsrådet os til en tættere dialog omkring løntilskudsordningen for naturvejledere, og der er nu nedsat en fokusgruppe med bred repræsentation af naturvejledere og konsulenter, der over det kommende efterår vil debattere og udtænke en styrkelse af ordningens muligheder.

I november afholder bestyrelsen et 2 dages møde, hvor vi bl.a. skal drøfte foreningens internationale arbejde, repræsentation på folkemøderne i 2017, generel synlighed, medlemshvervning, og endvidere tage initiativ til et visionsseminar i 2017 omkring foreningens retning og visionsudvikling frem mod 2020.

Det er dejligt at stå i spidsen for en så aktiv og attraktiv forening, og som I kan læse, så er 30 år ingen alder….og der er bestemt heller ikke udsigt til lurende midtvejskrise….

Peter Baloo Laurents
Formand for Naturvejlederforeningen

Peter Baloo

 

Følg os på Facebook!