Naturvejlederuddannelsen

Naturvejlederuddannelsen er en efteruddannelse for dig, der er ansat som naturvejleder eller laver naturvejledning i en stor del af din arbejdstid.

Hvert år optages 24 studerende efter nogle fastlagte optagelseskriterier. Uddannelsen tages over to år sideløbende med dit faste job. Uddannelsen veksler mellem kursusperioder og studieperioder, hvor du i dit daglige arbejde gennemfører en studieopgave.

Der starter et nyt hold på uddannelsen en gang om året i februar/marts måned. Du skal søge om optagelse inden 1. januar.

Uddannelsen gennemføres af Skovskolen, Skov og Landskab. På Skovskolens hjemmeside kan du finde oplysninger om optagelseskriterier og uddannelsens formål og indhold, og du kan downloade uddannelsesplanen mm. På Friluftsrådets hjemmeside kan du læse mere om optagelse, finde ansøgningsskema, mm..

Følg os på Facebook!