Ansøgning

Der optages ét hold årligt på 24 studerende.

Optaget til holdet sker på grundlag af en samlet vurdering af alle indkomne og godkendte ansøgere. Der oprettes ikke venteliste, men ansøgere, der ikke optages, er velkomne til at søge igen.

Hvem kan søge?
Der kan søges om optagelse for medarbejdere som allerede er ansat i en stilling, hvor naturvejledning udgør en væsentlig del af arbejdet eller i forbindelse med nyansættelse af medarbejdere, som skal varetage naturvejledning. Selvstændige naturformidlere, hvor naturformidling udgør hovedindholdet af arbejdet, kan også søge om optagelse.

Medarbejderen kan for eksempel være ansat på én af følgende måder:

  • På en statslig eller kommunal naturskole
  • I staten, kommuner, museer, naturcenter, natur- eller friluftsorganisationer
  • I selvejende/ privat organisation eller som selvstændig naturformidler

Det er væsentligt, at man arbejder bredt med naturformidling, hvad angår målgrupper og indhold.

Det er også en fordel, hvis uddannelsen af en naturvejleder har en igangsættende effekt for naturformidlingen på arbejdsstedet, og at der er indtænkt udviklingsperspektiver for naturformidlingen på arbejdsstedet.

img_5406

Andre kriterier

  • Ansøgere, som arbejder mange timer om ugen som naturvejleder, prioriteres højt.
  • Ansøgere, som er eneste naturvejleder på arbejdsstedet / i organisationen, prioriteres højt.
  • Ansøgere, som arbejder med særlige / prioriterede indsatsområder, målgrupper og lign., der medfører udvikling af Naturvejledningen i Danmark, prioriteres højt.
  • Ansøgere kan udvælges, så der kan sammensættes et uddannelseshold, der så vidt muligt har deltagere fra mange forskellige områder i landet, ligesom der kan prioriteres ansøgere fra landsdele med få aktive naturvejledere.

 

Hvordan søger man?
For at ansøge om optagelse på naturvejlederuddannelsen skal kursistens arbejdsgiver/leder skrive en begrundet ansøgning via nedenstående elektronisk ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet åbnes hvert år den 1. november, og ansøgningsfrist er den 31. december for optagelse på det efterfølgende års hold. Medio januar får man besked på om man er blevet optaget.

 

Deltagerbetaling

I øjeblikket ydes der tilskud til uddannelsen. Derfor koster uddannelsen kun 25.000 kr., som skal dække kost og logi.

Men fra 2021 bortfalder dette tilskud og naturvejlederforeningen arbejder derfor intenst på at fremskaffe anden økonomisk dækning af uddannelsen.

Vær dog opmærksom på, at uddannelsen fortsat vil opkræve en deltagerbetaling til dækning af kost og logi.

 

Følg os på Facebook!