Om uddannelsen

Naturvejlederuddannelsen forløber over to år og er sat sammen af 7 internatkurser og 4 studieopgaver.

Hvert kursus sætter fokus på en særligt udvalgt målgruppe, så gennem uddannelsen kommer du til at beskæftige dig med formidling til både børn og voksne, turister, lærere og pædagoger og mange flere.

Uddannelsens formål

Formålet med naturvejlederuddannelsen er at kvalificere dig som naturvejleder, så du udvikler dine færdigheder, din viden og dine holdninger til at formidle natur og miljø.

Gennem naturvejlederuddannelsen udvikler du dine kompetencer til fagligt og pædagogisk at kunne begrunde, udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere naturvejledning.

Dine kompetencer udvikles til:

  • At gennemføre naturvejledningsarrangementer, der formidler en relevant viden og som støtter og stimulerer deltagernes læring. Naturvejlederne skal skabe rammen for at deltagerne får mulighed for at udvide deres oplevelses-, forståelses- og handlemuligheder i forhold natur og miljø.
  • Selvstændigt og sammen med andre at udvælge og beskrive formidlingens mål, indhold og form.
  • Kritisk at analysere og begrunde de valg, der træffes i planlægning, gennemførelse og evaluering af naturvejledning under hensyn til deltagernes forudsætninger og rammerne for formidlingen.
  • At videreudvikle nye former for formidling samt imødekomme nye formidlingsbehov og nye målgrupper.

dsc_0466

Naturvejlederens baggrund

Man skal allerede være ansat som naturvejleder, når man starter på naturvejlederuddannelsen. Årsagen hertil er, at en god naturvejleder skal have sin faglige basis i det der vejledes i.

Vil du være naturvejleder, er det altså en god idé at tage en uddannelse, der peger i retning af natur på en eller anden måde og appellerer til din grundlæggende interesse.

De fleste naturvejledere har typisk en af følgende baggrunde:

  • Naturfaglig universitetsbaggrund – ofte biolog, men også bl.a. geologi, geografi og arkæologi er repræsenteret.
  • Skovbrugsfaglig baggrund – ofte som skov- og landskabsingeniør, forstkandidat eller skov- og naturtekniker.
  • Pædagogisk baggrund – som lærer eller pædagog.

Følg os på Facebook!