Krible Krable Mini-biotop 2018

Krible Krable mini-biotop
 
Der er nu lukket for ansøgninger til Krible Krable minibiotop 2018. Vi har fået 228 ansøgninger – vi forventer at kunne give svar til alle ansøgere medio januar 2018.
 
Mini-biotoperne skal være med til at tiltrække flere smådyr til legepladser og skolegårde, således at det bliver nemmere for børn og voksne at finde, iagttage og undersøge myldret af smådyr – lige uden for døren!
 

 
Hvad er en Krible Krable mini-biotop?
En mini-biotop er et område der består af en række særligt udvalgte planter. Planterne er særlig gode til at tiltrække mange spændende og smukke smådyr, bl.a. ved hjælp af deres smukke blomster og særlige dufte.
Hvad er målet med Krible Krable mini-biotoperne?
Mini-biotoperne skal være med til at tiltrække flere smådyr til legepladser og skolegårde. Ved at gøre legepladserne og skolegårdene mere smådyrsvenlig, bliver det bliver nemmere for børn og voksne at finde, iagttage og undersøge myldret af smådyr lige uden for døren. Samtidig giver det gode muligheder for at arbejde med formidling af smådyrenes særlige og vigtige roller, som bl.a. bestøvere og nedbrydere.
 
Hvem kan ansøge om en mini-biotop?
Daginstitutioner, skoler og SFO´er kan ansøge om en mini-biotop. Alle er velkomne til at ansøge, men vi vægter de daginstitutioner og skoler, der er tilmeldt og arbejder med Krible Krable, højest.
 

Valg af biotop
Der kan vælges mellem to typer mini-biotop, enten ”Eng” eller ”Overdrev”. Valget af mini-biotop afhænger af jordbunds- og lysforholdene, på det sted hvor der skal plantes. Eng-biotopen kræver let fugtig, næringsfattig jord og direkte sol eller kun let skygge. Overdrevs-biotopen kræver sandet, tør og næringsfattig jord og direkte sol eller kun let skygge. Planterne til mini-biotoperne leveres som udplantningsklare stiklinger i maj 2018.
Størrelsen på mini-biotopens areal skal minimum være 10 kvadratmeter og max 50 kvadratmeter.

 
Hvad kræves der af modtagerne af mini-biotoperne?
De steder der får tilsagn om en gratis mini-biotop skal selv sørge for følgende:

 1. Klargøring af jorden i hele det stykke der skal tilplantes inden planterne leveres i maj måned.
 2. Udplantning af stiklinger umiddelbart efter modtagelse af stiklinger i maj.
 3. Pleje og vedligeholde mini-biotopen ved at vande, luge og klippe.
 4. Desuden forventer vi at I omtaler jeres projekt med etablering af mini-biotopen, samt Krible Krable, i en lille artikel i jeres lokalavis.
   
  Du kan se vejledning og planteliste til mini-biotoperne HER

  Tip!
  Erfaringer fra etablering af mini-biotoper i 2016 og 2017 viser, at man med fordel kan inddrage f.eks. kommunens gartnerafdeling, samt forældre og/eller bedsteforældre, i det store arbejde med klargørelse af jorden og udplantning af de mange stiklinger.
   
  Hvad kan institutioner og skoler selv gøre for at tiltrække smådyr?
  Med få midler kan daginstitutioner og skoler selv skabe flere levesteder for smådyr, ved at etablere små levesteder og beplante områder af legepladsen.
  I kan hente inspiration og ideer i hæftet Krible Krable – den levende legeplads
   
  Ønsker I selv at etablere en mini-biotop for egne midler, kan I kontakte Urban Green www.urbangreen.dk og få et tilbud på mini-biotop planter.
   

  Foto: Naturhistorisk Museum

  Foto: Naturhistorisk Museum

   

  NordeaFonden_Logo_Payoff_Black_RGB
   
  Nordea-fonden støtter Naturvejlederforeningens arbejde med Krible Krable – se mere HER

Følg os på Facebook!