Krible Krable 2

Krible Krable 2

Krible Krable 2 afsluttes med udgangen af 2018, hvor støtten fra Nordea-fonden ophører. Der arbejdes på at sikre Krible Krable fremadrettet gennem forskellige fondsansøgninger.
 
 
Kvalitativ undersøgelse
I november 2018 blev der foretaget en ekstern kvalitativ undersøgelse af forankringen af Krible Krable-projektet. Undersøgelsen blev lavet på et repræsentativt udsnit af naturvejledere, dagtilbud og skoler.

Sammenfatning af undersøgelsen omkring forankring af Krible Krable:
Krible Krable fremhæves først og fremmest som en indsats, der har spillet en afgørende rolle i
forhold til at kunne realisere og ikke mindst opprioritere arbejdet med børn og natur både konkret
på de enkelte institutioner, skoler og naturskoler, samt på tværs af aldersgrupper og fagligheder.
Krible Krable fremstår som et bevidst valg i forhold til aktiviteter for børn, samt styrkelse af
læringstilbud og læringsmiljøer generelt. Et aktivt tilvalg, fordi det virker, er let omsætteligt,
tilgængeligt og tilbyder et væld af rost materiale, den enkelte fagperson kan gøre brug af.
Materialet giver konkrete anvisninger til mange forskellige aktiviteter, til viden om dyrene og til leg
og læring i bred forstand. Samtidigt er det så fleksibelt et materiale, at det kan tilpasses til den
aktuelle situation det enkelte sted. Og så appellerer det til tværfagligt arbejde både på
institutionerne, skolerne, naturskolerne og i bredere forstand med fagkonsulenter fra fx
kommunerne.

Undersøgelsen viser også vigtigheden af et godt fundament – de organisatoriske rammer – som forudsætning for både at kunne udvikle, koordinere og understøtte arbejdet med Krible Krable og naturformidling. Dette er der entydigt behov for ressourcer til både generelt, men også som forudsætning for forankring.

Du kan læse alle pointer fra undersøgelsen her:

 • Krible Krable kvalitativ undersøgelse af forankring
   
   
  Statistik 2015-2018
  Der er lavet en samlet statistik for Krible Krable i årene 2015-2018, du kan se den samlede statistik her:

 • Krible Krable statistik 2015-2018
   
   
  Casestudie VIA
  I forbindelse med projektperioden har VIA, med støtte fra Krible Krable, udarbejdet et casestudie der ser på legepladsen som uformelt læringsmiljø.
  Casestudiet peger overordnet på et udviklingspotentiale i forhold til at arbejde med at udvikle uformelle læringsmiljøer, ind i arbejdet med læreplanstemaet Natur, Udeliv og Science. Der peges på at eksempler som bl.a. arbejdet med minibiotoper og insekthoteller, er en måde at understøtte arbejdet med at udvikle børns naturfaglige handlekompetencer, gennem brug af uformelle læringsmiljøer.

  Du kan læse hele konklusionen og det samlede casestudiet her:

 • Legepladsen som et uformelt læringsmiljø

   

  Foto: Naturhistorisk Museum

  Foto: Naturhistorisk Museum

   
  NordeaFonden_Logo_Payoff_Black_RGB

  Nordea-fonden støtter Naturvejlederforeningens arbejde med Krible Krable – se mere HER

 • Følg os på Facebook!