Millionstøtte til Krible Krable

Flere børn vil i fremtiden få mulighed for at udforske naturens smådyr. En bevilling på 17 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden sikrer, at ‘Krible Krable’-projektet kan køre videre og udvikle sig over de næste fire år.

img_2112

Børn skal mærke naturen

Ifølge undersøgelser er børn kun halvt så meget ude i naturen, som deres forældre var, og hvert fjerde barn kommer stort set ikke ud i naturen på hverdage. Og det er et problem, mener Jakob Walløe Hansen, som er naturvejleder i Geopark Odsherred og formand for Naturvejledning Danmark.

”Hvordan kan man lære at forstå naturen og de naturfaglige sammenhænge, når man ikke selv aktivt sanser, oplever og erfarer, hvordan tingene hænger sammen?” spørger Jakob Walløe Hansen.

Med projektet ’Krible Krable’ ønsker samarbejdspartnerne at øge mulighederne for at børn i dagtilbud og skole kommer ud for at opleve, udforske og undersøge den nære natur og de naturfaglige sammenhænge omkring dem. ‘Krible Krable’ er et samarbejde mellem Naturvejledning Danmark, DR Ramasjang og Center for Børn og Natur ved Københavns Universitet.

Krible Krable-projektet skal skabe nysgerrighed

De 17 millioner kroner, som Novo Nordisk Fonden nu tildeler Krible Krable-projektet, skal gå til arbejdet med børn i 0-8 års-alderen i 2019-2022.

”Den naturfaglige dannelsesrejse starter allerede i småbørnsalderen. Fra barnsben er det vigtigt, at børn gennem egne oplevelser tilegner sig erfaringer, viden og forståelse for sammenhænge i naturen,” pointerer Jakob Walløe Hansen.

Med de mange tiltag, som Krible Krable-projektet består af, ønsker Naturvejledning Danmark at plante en nysgerrighed hos så mange børn som muligt, sådan at de får lyst til at undersøge og udforske verden omkring sig.

DR Ramasjang giver små dyr skærmtid

Mange af Danmarks cirka 350 naturvejledere er allerede involveret i projektet, blandt andet ved at holde Krible Krable-arrangementer over hele landet og gennem sparring med pædagoger og lærere.

Især i maj, som er Krible Krable-måned, vil dagtilbud, skoler og børnefamilier finde et stort udvalg af Krible Krable-arrangementer målrettet de yngste.

Årets ’Krible Krable’-måned kulminerer i en ’Krible Krable’-uge på DR Ramasjang, hvor de små dyr får lov at indtage både TV-skærmen og andre digitale medier i en såkaldt 360-graders indsats.

Samarbejdet med DR Ramasjang sikrer, at projektet når ud til endnu flere børn – og det glæder både Naturvejledning Danmark og Pelle Møller, som er indholdsredaktør på Ramasjang.

”I de seneste år har Krible Krable-temaet, med dertilhørende 360-graders indsats, været en stor succes på Ramasjang. Vi glæder os derfor meget til fortsat at vække børnenes begejstring, udfordre deres nysgerrighed, og sammen med dem lege, lære og udforske den danske natur og dens mange spændende smådyr, ” siger Pelle Møller.

Voksne rollemodeller i børnenes hverdag

Projektet fokuserer derfor også i høj grad på at skabe voksne rollemodeller i børnenes dagtilbud og skole. Gennem blandt andet kurser, konferencer og udarbejdelse af undervisningsmaterialer skal projektet styrke og udvikle de naturfaglige kompetencer blandt landets pædagogiske personale.

Arbejdet vil foregå i samarbejde med Center for Børn og Natur ved Københavns Universitet, hvor glæden naturligvis også er til at føle på.

‘’Vi støtter varmt op om ’Krible Krable’-projektet og glæder os til i de kommende år, at være med til at nære nysgerrigheden og interessen for natur hos de mindste og ikke mindst de voksne omkring dem,’’ udtaler centerleder Søren Præstholm.