300 naturvejledere slår porten op til naturen

I Danmark kæmper mere end 300 naturvejledere dagligt for at give alle gode udeoplevelser – og masser af viden om vores natur. Til Naturens Dag den 9. september kan du møde dem til lokale arrangementer over hele landet og til ét centralt arrangement i Boserup Skov ved Roskilde.

Naturens Dag den 9. september er en mærkedag for naturen i Danmark. Over hele landet inviterer naturvejledere børn og voksne på oplevelser i naturen.

Udover de mange lokale arrangementer har naturvejlederne i år ét centralt arrangement, som afholdes i Boserup Skov ved Roskilde i samarbejde med Boserupgård Naturcenter, Roskilde Kommune og Nationalpark Skjoldungernes Land.

Til arrangementet vil der være masser af aktiviteter i naturen, blandt andet et værksted hvor børn og voksne kan bygge små både af naturmaterialer. De små både bliver søsat i Roskilde Fjord som afslutning på arrangementet – og afhængig af vinden vil de sejle ud med et fælles håb om at værne om vores fælles natur for de næste generationer.

Kendskab giver venskab

Naturens Dag er en årlig, landsdækkende begivenhed arrangeret af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening med det formål at sætte fokus på naturen og sikre naturoplevelser til alle.

Temaet for Naturens Dag er i år ’Bevægelse’ – og i Boserup Skov og resten af landet vil naturvejledere derfor stå klar med aktiviteter, der byder på bevægelse til lands, til vands og i luften.

Udover at inspirere danskerne til at bevæge sig ud i naturen, håber naturvejlederne at kunne hjælpe naturens gæster til at opnå det naturkendskab, der skaber venskab og dermed lysten til at passe på naturen for fremtidens generationer.

Ifølge Naturvejlederforeningens formand, Jakob Walløe Hansen, som er naturvejleder i Geopark Odsherred, er naturen udgangspunktet for alt, hvad vi foretager os, og derfor er naturoplevelser og kendskab til naturen centralt i vores liv.

“I forståelsen for naturen ligger der en dannelse, som er fuldstændig afgørende for vores forståelse for samfund, liv og eksistens i det hele taget. Hvad er det for en plads, vi tager som levende organisme i et større perspektiv?” Siger Jakob Walløe Hansen.

Naturvejledere arbejder for natur til alle

Naturvejledning foregår oftest ude i naturen og med alle sanser i spil. Gennem oplevelser i naturen skaber naturvejledere nysgerrighed og forundring som et fundament for læring.

“Som vejledere introducerer vi folk til brugen af naturen og gør den forståelig for alle”, fortæller naturvejleder Jakob Walløe Hansen.

Naturvejlederne arbejder for at styrke befolkningens forståelse for natur, viden om muligheder for friluftsliv – og for at inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil. Og man finder naturvejlederne både på landet og i byerne.

“Ligeså asfalteret og brostensbelagt en by kan være, så er der stadig naturrum, som der er værd at vejlede i”, påpeger Jakob Walløe Hansen.

www.naturensdag.dk kan man se de mange lokale arrangementer den 9. september, og her finder man også mere information om naturvejledernes centrale arrangement, som afholdes på Boserupgård Naturcenter fra klokken 11 til 14.30.

Følg os på Facebook!