I Danmark har vi to arter af slanger. Hugormen og Snogen. Snogen er den største, den kan blive op til 140 cm lang.

I juli måned lægger hun-snogen æg. Det gør hun et varmt og fugtigt sted, fx i henrådnende plantemateriale. Æggene klækkes i sidste halvdel af september. Hvis der er koldt på det tidspunkt, går ungerne direkte i hi.

Som andre krybdyr er snogen vekselvarm, hvilket vil sige, at den har samme temperatur som omgivelserne. Den regulerer kropstemperaturen ved at solbade eller søge skygge.

Når de høje temperaturer rammer landet, vil snogene oftere holde sig i skyggen for ikke at overophede. Snogen stræber efter en kropstemperatur på cirka 30 °C. I mikroklimaet nede i jordhøjde kan temperaturen på en solrig sommerdag nemt komme over 50 °C.

Snogen spiser især padder – frøer, tudser og salamandre. Men den tager også gerne små fisk. Kig efter snoge ved vandhuller, moser, søer og åer. Er du heldig, kan du se den jage mellem vandplanter nær bredden.

Snogen kan holde sig neddykket i op til tyve minutter.

God Snogejagt!

Tekst og foto: Naturvejleder Michael Winther, Naturskolen i Viborg Kommune.