Af Christian Black-Storm, Naturvejleder på Quark Naturcenter – Hvidovre

Så er det blevet sommer, i hvert fald på kalenderen.

Overalt i naturen hvor vi færdes er der en livlig summen, det er vores årevingede venner, bierne, som har travlt, de skal nå at samle nok forråd til at de kan klare sig igennem den kommende vinter. Men det er langtfra det eneste de skal nå. Bierne har nemlig et utroligt hårdt program for sig. De skal på deres relative korte liv, både nå at gøre rent, hente vand, være vagter, fodre ynglen og til sidst flyve ud i naturen og finde nektar og pollen, for derefter at flyve den tilbage til bistadet, hvor de laver nektaren om til den honning vi kender og spiser med stor glæde.

Forskellige bier i stadet og deres opgaver.
I boet findes der 3 slags bier. Dronningen findes der kun én af. Dronningens opgave er at lægge æg. Hun kan i højsæsonen lægge op imod 2000 æg om dagen. Dronningen befrugtes af dronerne når hun er 6-7 dage gammel. Hendes sædblære fyldes op med op til 5.000.000 sædceller som hun så bruger til befrugtningen resten af hende 5 årige liv.
Dronerne – han bierne, har til opgave at befrugte dronningen. En efter én parrer de dronningen og falder efterfølgende til jorden døende. Et kort men godt liv.
De resterende 50.000 -100.000 bier i stadet er arbejderbier, som har til opgave at få stadet til at fungere. De har som nævnt i begyndelsen af artiklen mange forskellige opgaver.

Blomsterne og bierne
Bierne og blomsterne har et symbiotisk forhold, hvilket vil sige at de ikke kan undvære hinanden. Bierne henter alt deres næring i blomsterne, mens planterne bliver befrugtede så de kan danne frø.
Nektaren, som bierne er vilde efter, består af en opløsning af sukkerarter, heriblandt rørsukker. Bierne laver nektaren om til honning i bi-stadet, ved at kaste den spiste nektar op fra honningmaven og derefter lagre den i stadets celler.
Bierne er dækket af små hår, hvori blomsternes pollen kan sidde. Når bien lander i en blomst overføres pollenet til støvfanget på blomsten og derefter påbegyndes befrugtningen af plantens frugtknude.
Mange af blomsterne er tilpasset til at blive bi-bestøvet, de har store mængder nektar og en lidt mere klistret pollen, som ikke egner sig til vindbestøvning, men er god til at sætte sig fast på biens behårede krop.

Vi kan hjælpe bien!
Der er ikke meget for bien at hente i landbruget, da vi med effektiv ukrudtsbekæmpelse har skaffet os af med mange af de vilde blomster, som bien traditionelt har tanket nektar hos.
Bien søger derfor andre veje og vi kan hjælpe bien ved at sørge for at have en god variation af blomster i vores haver og altankasser. Bien bliver aktiv ved dagstemperaturer på 10 grader og det er småt med blomster i naturen, men i haverne er der erantis, vintergæk, dorthealilje, julerose, og lidt senere krokus,snepryd og scilla. Mirabellen blomstrer ligesom pilen tidligt, nogen gange allerede i marts. Deres blomsterflor er en gave til bierne.