Ændringsforslag fra NaturVejleder bladets redaktion, ang udgivelse af bladet i elektronisk form