Dette sker bl.a. for at skabe grundlaget for hurtigt at kunne komme i gang med at indfri nogle af de mange forventninger til og ambitioner i foreningens nye strategi, der gerne skal godkendes på generalforsamlingen.

Vi håber af mange af jer vil støtte op om dette tiltag, ved at drage til Nordvestsjælland sidst i februar og deltage i den, for foreningen, vigtige dag.

Som skrevet finder generalforsamlingen sted den 29. februar 2020 i Odsherred. Nærmer info følger ifm. indkaldelsen, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

På vegne af bestyrelsen!

Bedste hilsner

Jakob
Formand
[email protected]