2019 Bornholm

Håb for fremtiden

På FN topmødet i 2015 vedtog verdens ledere de 17 bæredygtighedsmål der frem til 2030 skal sætte en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både os mennesker og planeten, vi bor på. Målene skitserer en universel, integreret og transformativ vision for en bedre verden.

På årskonferencen i 2019 dykkede vi ned i målene gennem indlæg fra dygtige fagpersoner og folk med politisk indsigt og vores egen specifikke og praktiske viden. Vi udviklede ideer, redskaber og konkrete formidlingsforløb, som kan bidrage til verdensmålene.

Der var oplæg fra Generalsekretær UNESCO i Danmark; Anna Enemark og Præsident i Danmarks Naturfredningsforening; Maria Reumert Gjerding.

Det var muligt at vælge et af tre spor som man arbejdede grundigt med. De tre spor var:

SCIENCE– forsøgenes vej til verdensmålen,

AKTIVITETER – der gør verdensmålene praktiske og

STORYTELLING – fortællingerne, der gør verdensmålene forståelige.


Opsamling fra konferencen

 

Hovedtaler AnnaEnemark, UNESCO

Klik for at se Anna Enemarks oplæg

Links fra Anna Enemarks oplæg

Link til UNESCO
Link til UNESCO Verdensmålsskoler:

Kontaktinfo til leder af netværket for Verdensmålsskoler, Poul Erik Christoffersen    tlf: 2174 4275

Netværk der arbejder for national strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling RCE.
Link til RCE, der står for ”Regional Center of Expertise”; et regionalt center for ekspertise i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).

Kontaktinfo til RCE:
Jeppe Læssøe, bestyrelsesformand tlf 2459 4446

Trine Alette Panton, administrationen: tlf. 2190 0996

Link til UNESCOs 2019-2022 strategi

Storytelling

Klik for at se Flipcard 

Se forløb om Ansvarlig produktion og forbrug

Se forløb om Fred, Retfærdighed og stærke institutioner

Se forløb om Ligestilling mellem Køn, Mindre Ulighed og Livet på Landet

Se forløb om  Stop Sult og Ansvarlig Produktion

Se forløb om  Sundhed & Trivsel og  Bæredygtige Byer & Lokalsamfund

Se forløb om  Sundhed & Trivsel,  Kvalitet i Uddannelse  og  Klimaindsats 

 

Science

Oplæg fra Camilla Bech Blomgreen  Hvad laver pædagogerne egentlig på legepladsen?

Oplæg fra Thorleif Frøkjær. Science Bornholm 

Oplæg fra Thorleif Frøkjær. Børns matematiske udvikling

Se video om overgang fra Børnehave til skole fra Liv.Rikke og Camilla.

Åbn folder med arbejdsark mv.

Aktivisme

Se forløb om Verdensmål 15 Livet på land 

Se forløb om Verdensmål 1 og 2 Dyrk en have

Se forløb om Verdensmål 4 matematik på legepladsen 

Se forløb om Verdensmål 13 Vand

 

Naturbeskyttelse

Ark til Naturbeskyttelse i Ekkodalen


Links og inspiration til arbejdet med FN´s mål for bæredygtighed

Link Generelt om de 17(18) mål

FN´s side om målene for bæredygtighed

Som det første land i verden har Danmark fået en fælles digital platform, der samler indsatser og resultater omkring arbejdet med Verdensmålene (Januar 2019). Ifølge det nye site ligger Danmark på en global andenplads over de lande, der samlet set er nået længst med indsatsen for de 17 Verdensmål, kun overgået af Sverige. Men særligt når det kommer til klima, natur, hav og bæredygtigt forbrug, er der langt til målstregen.

Regeringens plan for arbejdet med verdensmålene (Marts 2017)

KLs ”handleplan” vdr. verdensmålene

 

Undervisningsmateriale

Københavns Kommune, Verdens Bedste Nyheder og en lang række NGO’er. Verdensmål forløb for indskoling/mellemtrin/udskoling i alle fag!

Sustainable

Udarbejdet af Concito

En linksamling over uv. materiale/film osv til folkeskolen samlet af Astra

MS, UNDP og ”Globale gymnasier” – lavet til ungdomsuddannelserne i DK

Et DN projekt om sommerfuglenes tilbagegang i DK og handlemuligheder ift det ;O)

Inspiration fra kommuner

Grøn generation (10 kommuner, bl.a. Næstved og Randers)

Gladsaxe kommune har udvalgt enkelte bæredygtighedsmålene – til gengæld har de taget dem med helt ind i budget :