Faglige netværk

 

Faglige netværk

De faglige netværk er omdrejningspunkt for udveksling og udvikling af faglig viden om naturvejledning inden for specifikke emner.

De er åbne for alle, også ikke-medlemmer af Naturvejledning Danmark. Netværksordningen er pt. i “service-tjek”, som bl.a. munder ud i et møde for netværkstovholdere d. 13/12 2023.

For tiden er disse faglige netværk i drift: