Biodiversitetsmateriale fra Ole Sørensen Odder

Ole Sørensen fra Odder museum har lavet biodiversitetsundervisningsmateriale – som er frit tilgængeligt

Ole skriver;

FREE TO USE:
BYENS NATUR – et undervisningsmateriale til mellemtrinnet.

Jeg har fået projektmidler fra Friluftsrådet og Odder Kommune til at udarbejde et UV-materiale til Odder Kommunes skoler om BIODIVERSITET. Dette materiale kan med små ændringer anvendes i resten af landet.

Materialet omhandler biodiversitet og bygger på bioblitz – undersøgelse af tre forskellige biotoper. Materialet lægger op til et handleaspekt: plante skov, lave blomster-eng, bygge bi-hoteller, bygge fugle-kasser m.m.

Har som en introduktion til materialet holdt kursus for godt 60 lærere i Odder Kommune. 4 ud af 7 skoler er allerede igang!

Hvis I vil bruge materialet kan Ole Sørensen ([email protected]) eller Marianne Graversen ([email protected]) sende word-filen til jer, så kan I selv let til-rette materialet til lige præcis jeres område. Bemærk at materialet er opdelt i en lærerdel og en elevdel. Dise er sat sammen i den vedhæftede PDF -fil.
Mange gode kollegaer har været med til at stille materiale til rådighed for dette UV-materiale, og at vi frit må bruge det! Stor tak til jer alle. Ingen nævnt – ingen glemt!

byens-natur-uv-materiale-laerer-parkvejens-skole

byens-natur-uv-materiale-elev-30-7-18