Borgerinddragelse

Inddrag borgerne i naturforvaltning

Netværket er for Naturvejledere og alle andre, som arbejder med borgerinddragelse i naturforvaltning. Det være sig på det planlægningsmæssige plan, såvel som på det praktiske plan f.eks. i forbindelse med forskeliige naturplejeprojekter.

Netværkets mål er flg.:

  • Faglig sparring/udvikling for konkrete projekter.
  • Inspiration for andre udenfor/indenfor NV.
  • Videnopsamling og vidensdeling
  • Medvirke til øget borgerinddragelse inden for natur og miljø.
  • Få flere naturvejleder til at arbejde m/borgerinddragelse/frivillighed.
  • Udvikle og forbedre metoder til borgerinddragelse.

Arbejdsmetoder er mange, men på netværkets sidste møde blev det besluttet af fokuser på flg.: Rejsehold · Temadag · Kurser/studier · Videre formidling via hjemmeside/tema nr. · Årsmøde · Workshops.

Netværkstovholder for “Borger i naturforvaltningen”:
Leif H. Sørensen, Trente Mølle, Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center
mail: [email protected] eller tlf.62681979.

Metoder til borgerinddragelse
Her kan du se en række metoder til, hvordan borgere kan inddrages i processen omkring naturforvaltning

Har du eksempler fra den virkelig verden, så skriv så vi sammen kan dele vores erfaringer og viden. Arrangementer i fremtiden hører vi også gerne om, så kan det være vi sender en rapporter ud. Ligeledes er ønsker til efteruddannelse etc. meget velkomne.