Idé-metoder

Under dette punkt vil der blive samlet en række små konkrete værkstøjer til borgerinddragelse. Værktøjer der gennem de sidst års uddannelse af naturvejleder er prøvet at i praksis, og vist sig at fungere. Fælles for dem alle er at de ikke kræver de store midler, det store udstyr, men blot at man har lyst til at lege og prøve noget andet end det traditionelle møde i forsamlingshuset.
Klik videre i menu og går videre til hver enkelte metode.