Frivillige

Natur-vejledernetværket “Frivillige” er et fagligt netværk med fokus på faglig udvikling af naturvejledere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med frivillige i naturformidlingen.

Der afholdes 2 netværksmøder årligt udenfor den egentlige vejledningssæson i henholdsvis november og marts.

Der er oprettet en Facebook-gruppe for netværket – følg dette link og vær med!!

Tovholder og kontaktperson

Janneke Nkemka Pedersen
4H Konsulent
Tlf.: 8740 8757
Email: [email protected]

Er du interesseret i at være medlem af netværket send en mail til tovholderen indeholdende følgende kontaktoplysninger:

  • navn og arbejdssted
  • adresse og tlf.nr.
  • e-mail
  • CVR/EAN
  • 3 linjer om dine erfaringer/planer med frivillige

Her kan du finde referater og invitationer fra netværket