Jagt

 

Netværkets formål:
At inspirere naturvejledere til at bruge jagt og vildt som ressource i naturvejledningen og herigennem bidrage til en bedre forståelse for friluftsliv og natur i den almene befolkning.

Formålet skal realiseres igennem:

·         Gensidig inspiration i netværket.

·         Vidensdeling til andre naturvejledere.

·         Inddragelse af specialviden fra andre fagområder end naturvejledning.

·         2 årlige møder.

·         Vise befolkningen, hvad vi laver.

Målgruppe:

Netværket er for alle naturvejledere, både jægere og ikke jægere

Tovholder:

Franz Holmberg, Naturvejleder Danmarks Jægerforbund
E-mail: [email protected]
Tlf.: 61 18 83 93