Efteruddannelse

Tidligere gennemførte netværket en kursusrække, som udgjorde en reel efteruddannelse. Denne kursusrække tog udgangspunkt i kronologi og tidsperioder. Herunder kan du læse hvad de 4 udbudte kurser indeholdt.

Pt. er der i 2021 planer om, at søsætte en ny kursusrække med fokus på kulturhistorisk naturvejledning til forskellige målgrupper, såsom 0-6 årige, flygtninge, turister, gymnasieelever og beboere i socialt udsatte boligområder m.v.

Mennesket i naturen i historisk tid

Kursusrækken sigtede mod at gøre deltagerne være bedre til, at inddrage kulturhistorien i naturvejledningen og at opgradere deres viden indenfor natur- og kulturhistorie.

Kulturhistorisk netværk under Naturvejledning Danmark og Friluftsrådet gennemførte en 2-årig efteruddannelse bestående af 4 kursusgange af én dages varighed.

Klik på kurserne og læs mere om indhold

 

Kursus 1: Overgang fra ase-tro til kristen-tro. 15. marts 2017 i Jelling

Kursus 2: Herregården gennem tiden, herregårdens betydning. 25. oktober 2017 på Gl. Estrup

Kursus 3: Landboreformerne og ændringerne i kulturlandskabet. 21. marts 2018 i Den Fynske Landsby

Kursus 4: Andelstiden, 1850-1950. 10. oktober 2018 i Andelslandsbyen Nyvang

Se en samlet kursusbeskrivelse HER

Pris: 1800 kr. for alle fire kursusmoduler. 500 kr. for et enkelt kursusmodul