Naturen som social løftestang

Formålet med at etablere et nationalt netværk med titlen ”naturen som social løftestang” er at skabe kobling mellem naturen og socialt arbejde. Derfor er netværket åbent ikke kun for naturvejledere, men også andre fagprofessionelle der arbejder med socialt arbejde i naturen. Det være sig boligsociale medarbejdere, undervisere med forskellig baggrund, forskere, sundhedspersonale, frilufts- og fritidsvejledere mf. Dette skal bl.a. tjene til at give naturvejlederne i netværket socialfaglige indspil til deres projekter, samt give de øvrige fagpersoner mod på at bruge naturen i det daglige arbejde.

Den primære målgruppe er børn og unge der står i en socialt udsat position, og sekundært deres forældre eller andre signifikante voksne. At befinde sig i en udsat position opfatter vi som noget dynamisk, der kan ændres over tid. Her ser vi at naturen er en god arena for arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. For at øge kendskabet, sprede erfaringer og måske udvikle nye praksisser afholder netværket derfor 2-3 temadage årligt. Temadagene har efteruddannende karakter for medlemmerne af netværket. Efter hver temadag udledes en eller flere gode idéer til det videre arbejde med natursociale indsatser.

Hvis du vil tilmeldes netværket eller har spørgsmål, så kontakt tovholderen på netværket.

Kontakt:

Claire Nancy Nielsen [email protected]

Boligsocial Naturvejleder

Bysekretariatet, Det Boligsociale Team

Flyvervej 5 st.th., 8930 Randers NØ

T. 42148608