Selvstændige naturvejledere

Netværket for selvstændige naturvejledere, er åbent for alle naturvejledere, der primært eller delvist arbejder som selvstændig.

Netværkets formål er at få og dele viden om at være sin egen virksomhed, sparring på egne projekter og metoder, samarbejde om opgaver og større projekter, få et større netværk med både selvstændige og ansatte naturvejledere, markedsføring mm.

Netværket arbejder på at få en fælles side hvor andre kan finde selvstændige naturvejledere til samarbejde eller til at løse en given opgave, samt en facebook gruppe

Netværket mødes nogle gange om året, rundt om i landet. De er endnu ikke besluttet hvor ofte. Der er et tema på hvert møde og der vil være mulighed for sparring på egne forhold på møderne. Alle medlemmer er velkomne til at byde ind med temaer til netværkets møder.

Tovholder er Helen Holm [email protected] 20 89 55 32. Er du nysgerrig eller interesseret i netværket er du velkommen til at ringe eller skrive