Småbørn

Kort om netværket
Småbørnsnetværket er et netværk af naturvejledere, naturformidlere og andre professionelle, der arbejder med og interesserer sig for formidling af natur, for børn i alderen 0-6 år.
Netværket mødes jævnligt til netværksmøder, temadage, idé-udveksling, kurser og faglige oplæg.

Netværkets kontaktperson
Lærke Haupt er netværkets tovholder. Ønsker du at modtage information, invitationer til netværksdage og nyhedsbreve kan du blive tilføjet netværkets mail liste, ved at kontakte Lærke på [email protected]. Netværket har også fået en facebooktovholder: Cecilie Meyer [email protected]

I netværket arbejder vi med at:

  • Videreuddanne os i forhold til naturfaglig og pædagogisk viden
  • Dygtiggøres os teoretisk og praktisk i forhold til formidling af natur for de 0-6-årige og det pædagogiske personale
  • Inspirere hinanden i forhold til emner og aktiviteter osv.
  • Dele viden og erfaringer med hinanden

Småbørns-netværket er åbent for alle, der arbejder med naturformidling for små børn, uanset baggrund, ansættelse og geografi.

Læs mere om netværkets arbejde her:

Find os på Facebook
Netværket har en Facebook gruppe der hedder “Naturvejlederforeningens Småbørnsnetværk”. I gruppen kan du følge med i nyheder, dele erfaringer og få inspiration fra netværkets øvrige medlemmer. Kontakt Cecilie Meyer for at blive inviteret.