Aktivitetskatalog

Der er mange eksempler på forløb og tilbud i naturen rettet mod forskellige borgergrupper. Her finder du nogen af med.

Oversigten er opdelt efter målgrupper:

  • Børn
  • Unge
  • Voksne
  • Ældre
  • Alle

Vi forsøger at samle de aktiviteter, der er i gang. Kender du et projekt der ikke er på listen, så send en kort beskrivelse med henvisning til hvor man kan læse mere til [email protected].

I oversigten er henvisninger til hvor du kan finde flere informationer bl.a. til mange hjemmesider. De ændres løbende, og vi har desværre ikke de store ressourcer til at opdatere vores link. Derfor hvis et link ikke virker mere, så søg på projektnavnet, arrangøren eller kontaktpersonen.

Børn

Naturdagplejere
Under projektet Kroppen på toppen i Ålborg Kommune er uddannet over 100 naturdagplejere. Dagplejerne skal bl.a.  igangsætte fysisk udfordrende aktiviteter i uderummet hver dag oveni de øvrige krav fra grønne spirer for at blive certificerede. Formålet er at udvikle bevægeglæde og få grundlaget for et sundt og aktivt liv. Kontakt: Fysioterapeut Helle Fuglsang, Kroppen på toppen.

Kroppen på toppen
Et projekt om bevægelse i Ålborg Kommune. Læs mere her. Kontakt: Fysioterapeut Helle Fuglsang, Kroppen på toppen.

Naturen som læringsmiljø 
Et mini prøve-projekt i Ålborg Kommune om hvordan man kan få naturen og uderummet i spil for de 0-6 årige. Kontakt: Fysioterapeut Helle Fuglsang, Kroppen på toppen.

Minisport og naturoplevelser
En af aktiviteterne for børn i 3. og 4. klasse under projektet Gang i Fredensborg.
Læs mere her

Familievægtskolen
For overvægtige børn i 5.-8. klasse og deres familier i Vordingborg kommune. Naturvejleder Susanne Rosenild står for en del af aktiviteterne.
Læs mere her 

Sjov i skov
Folder med forslag til lege og aktiviteter der kan være med til bl.a. at forbedre deltagernes kondition, reaktionsevne, styrke og
koncentration.
Læs mere her

På tur i mystikkens verden – motion i skoven
Et inspirationshæfte af naturvejleder Anne Elmer, der har haft stor succes med mystikture og sagnaktiviteter, hvor deltagerne får gået en god tur, bliver præsenteret for en række gamle danske folkesagn og bliver aktiveret i forskellige lege, der tager udgangspunkt i sagnene.
Se hæftet her

Natur-OL
Et hæfte med ideer til hvordan man kan “konkurrere” med forskellige danske dyr og deres fysiske formåen. Desuden beskrives aktiviteterne samt de dyr, som der konkurreres imod.
Se hæftet her

Sol-skind på dyr og mennesker
Et hæfte om sol, mennekser og dyr – om hvordan du passer på din egen hud, når du opholder dig i solen og hvordan dyrene klarer solens stærke stråler. Udgivet af Zoo og ”SOlkampangene” i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Forfatter Ulla Didriksen.

Tænder med bid
Et hæfte om tænder og hvordan du passer på dem. Og om tænder hos 8 forskellige dyr. Udgivet af Frederiksberg Kommunes Tandpleje. Forfatter Ulla Didriksen.

X-tra fokus – hop-sjov-i-skov-aktiviter
Med afsæt i sansebaserede erfaringer gennem tilrettelagte forløb i skolens og naturens rum, fik eleverne og lærere/pædagoger på to skoler i Odsherred mulighed for at udvikle deres handlekompetencer i forhold til sundhed, samt være medskabere af definitionen på begrebet sundhed.
Læs mere her eller her.

Unge

App
Spejderne kører en outdoor-kampagne, der skal få både spejdere og ikke-spejdere med ud i naturen. De har bl.a. udviklet en applikation til smartphones for de 11-16-årige. Den gratis App, er et spil med elementer af både orienteringsløb med udfordrende poster, fangeleg i naturen mod vennerne og opgaveløb med gåder. Find app’en eller se introfilmen her. Eller læs om kampagnen ”WOOP – Naturen kalder” her.

Skøn med salt og urter
Lejrskolearrangement som Karin Krogstrup afholder især rettet mod teenagepiger. Foruden at lære om salt og urter, fremstiller deltagerne egen urtebadesalt og urteshampoo.

Voksne

Funktionshæmmede

Natur på skinner
Frederikshavn kommune arrangerer en årlig togtur med langsom kørsel og pauser undervejs, hvor man undervejs bl.a. kan høre om naturen og dyrelivet. Turen er velegnet for kørestolsbrugere.
Læs mere her (på side 5). Kontakt naturvejleder Bo Storm, Frederikshavn Kommune

Hensyntagende gåture
Et samarbejde mellem Frederikshavn Kommune Sundhedscentre og Teknisk forvaltning, hvor borgerne tilknyttet sundhedscentret tilbydes motions og naturfordybelsesture forskellige steder i kommunen.
Læs mere her (på side 26-27). Kontakt: naturvejleder Bo Storm, Frederikshavn Kommune.

Kørestolsbane i Råbjerg Mile
Naturstyrelsen i Vensyssel afholder årligt et arrangemenet hvor Råbjerg Mile gøres tilgængelig for alle. Der lægges køreplader ud så bl.a. også gangbesværede, rullator- og kørestolsbrugere kan deltage. Læs mere her (på side 13). Kontakt: Naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen.

Skovhjælper
Projektet er startet på naturcenter Herstedhøje som et samarbejder mellem Naturstyrelsen og Skov, Natur og Friluft værkstedet. Ideen har bredt sig til hele landet.
Læs mere her eller søg på “Skovhjælper” for at finde de mange projekter rundt omkring i kommunerne. Kontakt: Driftsleder Christian Schwartzbach, Skov, Natur og Friluft Værkstedet.

Projekt Aktiv & Selvhjulpen
Træning i skoven for gangbesværet i Vesthimmerlands kommune.
Læs mere ???. Kontakt: naturvejleder Karin Winther og fysioterapeut Sara Ibsen, Vesthimmerlands kommune.

Psykisk sygdom

Tør du kysse skrubtudsen?
er naturvejledning for mennesker med psykiske sygdomme under Psykinfo, region Syddanmark. projektet har eksisteret siden 2002. Kontakt: naturvejleder og socialpædagog Benny Jensen.
Læs mere her.

Projekt Naturliv
OK-centret Enghaven har siden 2010 har en naturvejleder ansat og tilbudt ture for beboerne. Kontakt: René B. Kreutz.
Læs mere her.

Naturprojekt for psykisk syge
Naturture for beboere på et bosted i Frederikshavn Kommune. Kontakt: Naturpædagog, Erik Holm Sørensen.

Pædagogiske friluftsliv
Et kursus over 1½ år for pædagoger som arbejder på bo- og beskæftigelsessteder, der har lyst til at arbejde med naturen som pædagogisk redskab. Kontakt: naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen.
Læs mere her.

Stress

VeteranHaven
En terapihave for hjemvendte soldater med posttraumatisk stress opstartet i 2013 i Slots Bjergby udenfor Slagelse. Kontakt: René Pemperin. Find mere op projektet på:
Facebook ,Radioindslag på P1 eller se TV-indslag på nettet.

Stress af i naturen
Odense Kommune har sammen med meditationslærer Sven Trier udviklet et tilbud til borgerne med bl.a. en folder med øvelser, kort over egnede områder, lydfiler, film og offentlige ture. Materialet kan også bruges andre steder. Læs mere her.

Mariendals Haver
Et tilbud i Århus Kommune til langtidssygemeldte borgere med stress.
Læs mere her eller find rapporterne her. Kontakt: mindfulnessinstruktør Søren Thoby eller erhvervsvejleder Mogens Andersen, Arbejdsmarkedscenter Syd, Århus Kommune.

Odsherred terapihave
Har kurser for fagfolk og behandlingstilbud for stressramte og mennesker med diagnosen ICD-10: Z73(Udmattelsesdepression/Udmattelsessyndrom/Udbrændthed).
Læs mere her. Kontakt terapeut Helle Eliasson, Odsherred Terapihave.

Terapihaven Nacardia
Skov & Landskab udfører her forskningsbaseret behandling af stressramte.
Læs mere her. Kontakt: haveterapeut og psykolog Dorthe Djernis, Skov & Landskab.

Stressrehabilitering
Roskilde kommunes sundhedscenter har hold for borgere med let til moderat stress, af 12 ugers varighed med optag hver 6. uge.
Læs mere her. Kontakt: Sundhedskonsulent Bente Alis Jensen, stresskursus.

Projekt for veteraner
I september-november 2012 gennemførtes et forløb i Terapihaven Nacadia for soldaterveteraner. Formålet var at sænke stressniveauet og genskabe balancen i nervesystemet, samt at tilegne sig natur- og mindfulnessbaserede redskaber til stressreduktion.
Læs mere her. Kontakt: haveterapeut og psykolog Dorthe Djernis, Skov & Landskab.

Helseskov
Skov & Landskab vil etablere et af verdens tre førende forskningsmiljøer i, hvordan landskabsarkitektur, natur og design kan understøtte mennesker helbred. I 2012 har de fået fondsmidler til at udvikle og etablere et skovområde ved Terapihaven Nacadia, hvor de vil undersøge, hvordan mennesker påvirkes, når de opholder sig i et skovområde, der er designet til at forbedre deres helbred.
Læs mere her. Kontakt: professor Ulrika K. Stigsdotter, Skov & Landskab.

Mødre

Outdoormums
Efterfødselsgymnastik i naturen med naturvejledning til mødre på barsel.
Læs mere her og på facebook. Kontakt: naturvejleder Nanna Winbladh, Kolding Ådal.

Virksomheder

Virksomhedsstafetten
Et samarbejde mellem erhvervsforeningerne og Gang i Fredensborg om at sætte fokus på vigtigheden af virksomhedernes indsats omkring forebyggende sundhedstiltag og at give inspiration til aktiviteter og rutiner, som fører til øget bevægelse og motion på arbejdspladsen.
Læs mere her. Kontakt: projektleder Anne-Lene Haarklou Hansen, Gang i Fredensborg.

Socialt udsatte

Nye Rødder Er en registreret socialøkonomisk virksomhed med ekspertise i beskæftigelsesrettet grøn rehabilitering af flygtninge og indvandrere, med sociale, psykiske og fysiske udfordringer. Vi er en værdistærk organisation der arbejder for at udsatte kan tage del i fællesskabet. Læs mere her.

Trivselsambassadører
Et projekt i Roskilde hvor borgerne i et belastet boligområde skal mere ud i naturen. Naturstyrelsen og Roskilde Kommune samarbejder om at  uddanne frivillige, der skal inspirere beboerne til udeliv og en sundere livsstil. Læs mere her.

Sommerlejr for Flygtningefamilier
Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Odense har i samarbejde med Red Barnet afholdt sommerlejr for traumatiserede flygtningefamilier. Sommerlejren er en del af et større projekt, hvor naturen bruges som omdrejningspunkt for at forbedre den sociale, fysiske og mentale sundhed i traumatiserede flygtningefamilier. Læs mere her.
Red Barnet bruger generelt naturoplevelser i mange af deres tilbud til udsatte og sårbare børn og unge. Læs mere her.

Kom I Form
Udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune for overvægtige med et BMI over 30. KIF brochuren og evt. citater fra deltagere om naturudbyttet. Evalueringsrapport klar i foråret 2013.

Aktive Skridt
Et projekt for dagpengemodtagere i Vordingborg Kommune med 10- ugers sundhedsaktivering for henviste borgere tilknyttet jobcentret. Aktiveringen har som primært mål at borgeren kommer nærmere arbejdsmarkedet. Læs mere i Evalueringsrapporten “natur i slowmotion” og “natur med høj puls”. Kontakt: natur og sundhedsvejleder Susanne Rosenild, Vordingborg Kommune.

Rygere

Rygestop – 100% frisk luft
Et rygestopkursus i naturen i Vordingsborg Kommune. Læs mere her og find rapporten her. Kontakt: rygestopkonsulent Karen Hemmingsen og naturvejleder Susanne Rosenild, Vordingborg Kommune.

Ældre

Grøn puls +60
Et samarbejde mellem Kulturområdet og aktivitetscentrene i Rudersdal Kommune samt Hjerteforeningen. Udendørs træning med stræk, styrke, løb, rask gang og et godt grin for alle interesserede – dog primært hvis man er 60+. Læs mere her eller på facebook. Kontakt: afspændingspædagog Henriette Tybjerg.

Naturture for ældre
Dag- og Aktivitetscentret på Skørping Ældrecenter, Rebild Kommune har i flere år arrangeret naturture for de ældre i samarbejde med den lokale naturvejleder.
Kontakt: Naturvejleder Søren Risborg og beskæftigelsesvejleder Inger Lunen.

Udeliv og fællesskaber
Danske Diakonhjem Dalsmark i Rinkenæs, Gråsten har i 2013 ansat en naturvejleder med særligt sigte på ældre, som ikke får naturoplevelser ved egen drift. Den nye naturvejleder skal de næste tre år stå til rådighed for alle tiltag, som vil give ældre i Flensborg Fjord mere udeliv og flere naturoplevelser. Kntakt: naturvejleder Hans Tonnesen eller Forstander Andreas Nielsen
Læs mere her.

Skovdagcentret Egehjorten
Et ugentligt tilbud til demensramte i Hillerød kommune i samarbejde med naturvejleder Gert Johnsen. Projektet har kørt siden 1998. Der er udarbejdet en forskningsrapport baseret på kvalitative studier.
Læs mere her eller find rapporten her.

Aktiv & Selvhjulpen
Sundhedscentret i Vesthimmerlands kommune har kørt et projekt for ældre med træning i naturen og skal i gang med et nyt tilbud til ensomme ældre. Kontakt: fysioterapeut og ældrerådgiver Sara Ibsen eller naturvejleder Karin Winther. Se en film om projektet her.

Skrald, andebrød og fejekost
Et hæfte udgivet af Ortopædisk genoptræningscenter i Århus Kommune med inspiration til dagligdags gøremål er god træning. Hæftet er rettet mod ældre og giver inspiration til hvordan hverdagens små aktiviteter kan fungere som træning og styrke krop og sind.
Find hæftet som pdf her eller bestil det her.

Alle

Pluk din mad med mobilen
En mobil app der kan hjælpe med finde og bestemme vilde, spiselige planter. Den er udviklet for at invitere flere mennesker ud i naturen og bruge naturen på en bredere måde. Samtidig peger den ind i den interesse, der er for at finde vilde, spiselige planter.
Læs mere her. Kontakt: projektleder Trine Plambech, Alexandra Instituttet.

Havnebier
Køge Kyst, Det Grønne Hus og Projektcenter Køge Bugt har stiftet et andelsskab, hvor byens borgere og andre interesserede kan købe andele i bistaderne. Læs mere her. Kontakt: naturvejleder Henrik Lerdorf, Det grønnne Hus i Køge.

Generationer på tværs i køkkenhaverne
Et køkkenhaveprojekt for bedsteforældre, forældre og børn på Krogerup i samarbejde med Fredensborg kommune. Se mere her

Oplevelsesklub
Red Barnet Odense er i færd med at starte en oplevelsesklub for familier, som er traumatiserede uden for landets grænser som følge af krig tortur, fængselsophold eller anden form for organiseret vold og overgreb. Der er især tale om flygtninge.
Oplevelsesklubben sikrer disse Læs mere på her (kig i højre kolonne)

Rekreative ruter
Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet og Region Sjælland har udviklet en æske med 12 ruter på kort tæt på, hvor folk bor. Vordingborg Kommune er en landkommune med mange landsbyer, så der er lagt vægt på at finde gode gåture til daglig motion for ikke-motionsvante borgere, som ofte også har andre skavanker, der forhindrer i at komme ud at gå en tur dagligt. Læs mere om projektet her.

Find vej i
Find vej i Danmark” er et folkesundt projekt om en lidt anderledes tur i det fri. Det findes i forskellige sværhedsgrader, så alle kan være med.
Læs mere her

Nordic Walking
Et motionsevent under Gang i Fredensborg
Se mere her

Tænkebænke
Tænkebænkene” er blevet introduceret af Møn – Sydsjælland Turistforening i 2006, under turisttemaet “Lyden af stilhed”. Siden har de udviklet sig til et stærkt brand for Møn som turistdestination. Tænkebænkene signalerer: det er her du må slå dig ned, i ro og fred. Nyd den smukke udsigt og tænk over livet. Læs mere her

Fremstilling af sunde hudplejeprodukter
Naturvejleder Karin Krogstrup har gennem flere år fremstillet og udviklet bl.a. badesalt, cremer og hårshampoo med diverse urter og tang.

Skøn med salt og urter
Offentligt arrangement hvor deltagerne fremstiller egen badesalt og shampoo med urter v. Karin Krogstrup.

Rudersdal Vandremaraton
Dansk Vandrelaug arrangerer hvert år vandremaraton på RudersdalRuten. Turen kombinerer motion, frisk luft, oplevelser og socialt samvær.
Læs mere her.

SkodsborgRuten
En motions- og naturoplevelsesrute i Jægersborg Hegn og Dyrehaven. Til ruten er knyttet SkodsborgRutens app hvor man på ni udvalgte steder kan få beretninger om områdets historie og smukke omgivelser eller opfordringer til afslapning og refleksion. For uden at være et motionstilbud til skovens gæster og kommunens borgere, har SkodsborgRuten til formål at inspirere og motivere gæster, motionister og genoptræningspatienter på Skodsborg Kurhotel  & Spa til at bruge naturen til motionsaktiviteter og oplevelser i naturen.
Læs mere her. Kontakt: udviklingkonsulent Lars Wiskum, NaturStadion.

TriRuten
Triatlonforbundet, SIGMA Tri, DGI Nordsjælland, Lokale- og Anlægsfonden og Rudersdal Kommune har udviklet Danmarks første permanente triatlonrute med skiftezone.
Læs mere her.

FamilieRuten
En afvekslende udflugtstur på ca. 21,5 km på cykel gennem Rudersdal Kommune.
Læs mere her.

Korte bynære vandreture
I samarbejde mellem flere lokalråd, lokale beboere, Vordingborg Kommune og Region Sjælland er der udgivet 12 små kort over bynære vandreture i Vordingborg Kommune. Læs mere her. Kontakt: natur- og sundhedsvejleder Susanne Rosenild, Vordingborg Kommune.

Natur- og sundhedsvejleder
Vordingborg Kommunes sundhedscenter har ansat en natur- og sundhedsvejleder, som skal medvirke til at fremme aktiviteter, hvor borgerne benytter naturen som en del af deres hverdag.
Læs mere http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=17424 eller find rapporten over indsatserneher under ”natur- og sundhedsvejlederens årsrapport”. Kontakt: Natur og sundhedsvejleder Susanne Rosenild, Vordingborg Kommune

Hvorfor motionere i naturen?
En lille pamflet med argumenter til uddeling på Luft Livet-turene udarbejdet af naturvejleder Karin Krogstrup.
Se pamflette her.

Træning mellem træerne
En inspirationsfolder om træning af alle kroppens muskler i naturen med de forhåndenværende materialer. Folderen er udarbejdet af Nørre Nissum Seminarium i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen.
Se folderen her.

Gang i Fredensborg
Et partnerskab der ønsker at bygge bro mellem frilufts-, idræts- og sundhedsområdet  med fokus på aktiviteter i naturen, og skal være med til at samle kommunens borgere med sunde aktiviteter på tværs af geografi og alder.
Læs mere på facebook. Kontakt: projektleder Anne-Lene Haarklou Hansen, Gang i Fredensborg.

Sundhedsspor
Sundhedssporene er korte ruter på 1-2 km som tilbagelægges i gang eller løb. Bagefter kan man på opsatte tavler få opgivet sit aktuelle kondital og en indikation på sin generelle sundhedstilstand. På den svenske hjemmeside www.hälsospåret.se kan resultaterne lagres og følges over tid, og der er mulighed for at gå i dybden med livsstilsmønstre.
Læs mere her

Aktiv Natur Velvære
Et udendørs fitnesscenter i Bildsø Skov.
Læs mere her

Hjertestier
Over 50 markerede stier som Hjerteforeningen har etableret. Mange af foreningens lokalkomiteer afholder aktiviteter i forbindelse med stierne.
Læs mere her.

Projekt faldforebyggelse
Siden 2011 har Skæring Lokalcenter, Århus Kommune kørt 16 ugers udendørs træningshold , hvor de træner balance og faldforebyggelse. Erfaringerne er bl.a. at deltagerne bliver bedre til at mestre forskellige opgaver og de bliver mere åbne for at afprøve udfordringer, de ellers havde afskrevet. Efter forløbet fortsætter deltagerne træningen i gruppen på frivillig basis.
Læs mere her.