Bøger, rapporter mm

Her finder du relevante bøger, rapporter o.lgn. om natur og sundhed. Oversigten er ikke fuldstændig. Du kan finde meget mere i vores nyhedsbreve.

Sundhed og livskvalitet i naturen – et idekatalog Hæfte udgivet af Sundhedsnetværket (2013) med teori og eksempler på hvordan naturen kan bruge til øget trivsel. Se hæftet her.

Lysglimt
Natur- og Sundhedsnetværket udgiver jævnligt artikler. Find artiklerne her.

Ud i naturen – ind i fællesskabet. Natursocialt arbejde med børn, unge og familier
Bog af Eva Skytte m.fl. Udgivet af Akademisk forlag, 2019. Læs mere her.

Danske børns aktiviteter og ophold i naturen – Basisdata fra Center for Børn og Naturs baselineundersøgelse 2018/19
Baselineundersøgelse af Præstholm, S., Schmidt, T., Jensen, F.S. & Schipperijn, J. Center for Børn og Natur, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 2020

Sund i Naturen. Good practice og inspiration til kommuner, der ønsker at arbejde med natur og friluftsliv i sundhedsindsatsenInspirationskatalog af  Mette Kjær Nielsen, Amalie Kastoft Christensen og Christina Bjørk Petersen, Udgivet af Friluftsrådet, 2020

Naturen kan noget særligt. Kvalitativ evaluering af Friluftsrådets projekt Sund i NaturenEvalueringsrapport af Trine Top Thagaard Wengel, Astrid Ishøi og Søren Andkjær. Movements, 2020:1, Institut for Idræt og Biomekanik.

Naturen kan meget, men den kan ikke det heleEvaluering af Astrid Ishøi, Trine Top Klein-Wengel og Søren Andkjær. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Movements, 2020:3.

Delrapport om Naturfamilier
Rapport udgivet af Danmarks Naturfredningsforening, 2020.

Nærvær i Naturen: Manual til naturbaseret stressrestitution og sundhedsfremme i Københavns Kommunes terapihave 2020. Af Sus S. Corazon. Københavns Kommune.

Sammen slår vi rødder – en håndbog i natur- og fællesskabsbaseret rehabilitering af traumatiserede flygtninge. Bog af Sasja Iza Christensen, 2020.

Vi er natur – Genopdag naturen og mærk dens helbredende kræfter. Bog af Simon Høegmark og Sigurd Hartvig & Jane Sørensen, 2020.

Grøn terapi – en bog om naturterapi. Bog af David BR Camacho, Robert S. Ehlers og Sanne Rimple, Hedwig, 2020.

Natur og friluftsliv i sundhedsindsatsen – et review af viden fra praksis
Rapport af Trine Top Thagaard Wengel og Søren Andkjær. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, 2019. Find rapporten her.

Betydning af dagtilbudsarbejde med børn i naturen – En forskningsoversigt med fokus på nordisk litteratur. Undersøgt med sigte på danske forhold
Forskningsoversigt af Niels Ejbye-Ernst, Bettina Moss, Dorte Stokholm, Brian Lassen, Søren Præstholm, Thorleif Frøkjær. Center for Børn og Natur 2019.

Kommunernes inddragelse af natur- og friluftsaktiviteter i folkesundhedsindsatsen
Rapport fra Friluftsrådet samler resultaterne fra en landsdækkende kortlægningsundersøgelse, der bl.a. viser, at mange kommuner benytter en eller anden form for natur- og friluftsaktiviteter i deres indsats for folkesundhed, men også at det sjældent sker på en systematisk måde. Læs mere her eller find rapporten her.

Evaluering af Projekt “Ud af krigens skygge”
Af LG Insight. Red Barnet, 2019.

Vold, traume og naturens helende virkning. Brug naturen i dit arbejde med voldsudsatte kvinder og børn
Bog af Signe Hoffmann Pedersen. Udgivet af Danner, 2019. Læs mere her eller download her.

Naturterapi. Oplev naturen – styrk livet
Bog af Lasse Thomas Edlev. Udgivet af Gyldendal, 2019. Læs mere her.

Ind i skoven – skovbadets kunst og videnskab. Shinrin-yoku – den japanske vej til et bedre helbred
Bog af Dr Qing Li. Udgivet af Gyldendal, 2019. Læs mere her.

Tilbage til naturen – en bog om naturterapi
Bog af David BR Camacho m.fl. Udgivet af Hedwig, 2019. Læs mere her eller download her.

Naturen Kalder
Team Green. Foreningen Team Succes, 2019.

Friluftslivets effekt på sundhed
Forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet samt Friluftsrådet står bag to nye publikationer. Knap 500 publikationer og studier om friluftslivs effekter på den fysiske, mentale eller sociale sundhed er gennemgået. Dermed får vi et opdateret overblik over den eksisterende videnskabelige litteratur og de sundhedsmæssige effekter af friluftsliv.
Kort version: Viden om friluftslivets effekter på sundheden – resultater fra en systematisk forskningsoversigt, 2018, finder du her.
Lang version: Forskningsoversigt over effekter af friluftsliv på mental, fysisk og social sundhed, 2018, finder du her.

Inddragelse af naturen i arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner: med naturaktiviteter som en integreret del af indsatsen. Rapport af Ejbye-Ernst, N., Seidler, P. H., & Sørensen, V., 2018.

Green Matter: How exposure to natural environments improves cognitive functioning in children with and without Attention Deficit/Hyperactivity Disorder
Phd thesis af Matthew Peter Stevenson, 2018.

Når terapeuten forlater kontoret. Erfaringer fra å drive psykisk helsearbeid ute i det fri
Gabrielsen, L. E., Storsveen, E. B., & Kerlefsen, R.Tidsskrift for psykisk helsearbeid,
15(1), 40-52. 2018.

Skjoldungeklubben en naturoplevelsesklub for børn med handicap og deres familier
Morten Kjelmann og Tine Soulié. Red Barnet og Handicapidrættens Videnscenter, 2018.

Evaluering af “Sundhed i Naturen på vej til job”
Juul, K. Ø., & Birkeholm, T. Hjørring Kommune, 2018.

Evaluering af modelprojekt: “Ud af boligblokken – Ind i naturen”. Naturaktiviteter for udsatte nydanske familier
Rapport af LG Insight. Red Barnet, 2018.

Kom med på Udeholdet
Projektevaluering. DGI, 2018.

Sociale mødesteder i naturen – Kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge
Søren Andkjær og Astrid Hadberg. Institut for Idræt og Biomekanik,Syddansk Universitet, 2017

Tal om børns anvendelse af naturen
Faktaark af Søren Præstholm, Center for Børn og Natur, september 2017

Evaluering af Naturprojektet. Sundheds- og beskæftigelsesprojekter i Furesø og Kerteminde
Pedersen, B. W., Andkjær, S., & Støckel, J. T. Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Movements 2017:8.

Kortlægning af folkeskolers brug af friluftsliv – med fokus på idrætsundervisningen
Rapport af Oxford Researsearch. Friluftsrådet, 2017

Naturens Rige: Naturen som arena for mental sundhedsfremme på tværs i kommunerne
Sølvhøj, I. N., & Folker, A. P. Sund By Netværket, 2017.

Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap
Arbejdsrapport fra Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. Det tværvidenskabelige forskningsprojekt undersøger, hvad der forhindrer mennesker med bevægelseshandicap i at komme ud i naturen og få gavn af den. Find rapporten her.

Konceptmanual for Nacadias naturbaserede terapi
Manual giver inspiration til og vejledning i at udforme et naturbaseret terapiprogram samt beskriver den forskning, der ligger bag. Find manualen her.

Friluftsliv, pædagogik og særlige målgrupper
Friluftsrådet samler viden og projekterfaringer omkring hvordan friluftslivet kan bruges i pædagogiske sammenhænge med særlige målgrupper. Find rapporten ‘Friluftsliv som pædagogisk metode’, der særligt fokuserer på friluftsaktiviteter og pædagogiske mål i arbejdet med marginaliserede unge, her.

Hæfter om friluftsliv
Videnscenter for Friluftsliv og Naturformidling har udgivet seks hæfter om friluftsliv, under følgende emner: 1. Læring, 2. Leg, 3. Motion og Sundhed, 4. Overnatning, 5. Bålsteder, og 6. Oplevelse og Opdagelse. Du kan downloade hæfterne her.

Natur og sundhed – Sammenhæng mellem grønne områders udtryk og brug set i forhold til befolkningens sundhed
Rapport fra Københavns Universitet (Skov & Landskab) lavet i samarbejde med kommunerne Vordingborg, Hillerød, Roskilde og Holbæk, Skov- og Naturstyrelsen (2008). Find rapporten som pdf her.

”Kan man flytte solen?” – Et aktionsprojekt om at bringe naturen ind i hverdagen på plejehjem
Ph.d.-afhandling af Eva Algreen-Petersen (2011) Find den som PDF her.

Børn og unge – fysisk aktivitet og sundhed’
Rapport fra Sundhedsstyrelsen, Center For Forebyggelse (2005). Find rapporten som pdf her.

Nature as clinical psychological intervention: evidence, applications and implications
En kandidat afhandling i psykologi af Anna Jane Adhémar, Aarhus Universitet (2008) Find afhandlingen som PDF her.

Nature and Public Health – Aspects of Promotion, Prevention, and Intervention
Doctoral Thesis af Matilda Annerstedt (2011) om naturens positive effekter på menneskers helbred set fra et folkesundhedsperspektiv. Udgivet fra Forlaget SLU Repro, Alnarp. Se afhandlingen her.

Stress, Nature & Therapy
Ph.d. afhandling af Sus Sola Corazon (2012), Københavns Universitet (Skov & Landskab). Find afhandlingen som PDF her.

Udsatte børns fritid – et litteraturstudie
Dahl, K, M. (2007): København: SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd. Find rapporten som PDF her.

Om boklig bildning och sinnlig erfarenhet
Svensk bog af Dahlgren, L, O. (2007). Indgår i Dahlgren, L, O., Sjölander, S., Strid, J, P., Szczepanski, A. (2007): Utomhuspedgogik som kunskapskäll. Udgivet af Lund, Studenterlitteratur.

Pædagogers formidling af natur i naturbørnehaver
Ph.d. afhandling af Niels Ejbye-Ernst (2012), Institut for uddannelse og læring Århus Universitet. Find afhandlingen som PDF her.

Space and Place – Perspectives of outdoor teaching and learning
Ph.d. afhandling af Emilia Fägerstam (2012), Linköping Universitet. Find afhandlingen som PDF her.

Landscape planning and stress
Grahn, Patrick, Stigsdotter, Ulrika A. (2003). Department of Landscape Planning, Health & Recreation, Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp, Sweden, Forlaget Urban and Fischer.

Barnet och naturen
Bog af Grahn, P. (2007). Indgår også i: Dahlgren, L, O., Sjölander, S., Strid,J,P., Szczepanski, A. (red) (2007): Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Lindkjöbing: Studentlitteratur.

Udeundervisning i folkeskolen. Et casestudie om en naturklasse på Rødkilde Skole
Bog af Mygind, E. (2005), Udgivet af Museum Tusculanums Forlag

Natur og grønne områder forebygger stress
Hæfte af Hansen, K.B. & Nielsen, T. S. (2005). Skov & Landskab, Frederiksberg. Hæftet kan hentes som PDF her.

The Experience of Nature – A psychological Perspective
Bog af Kaplan, R. & Kaplan, S. (1995) Cambridge University Press.

Stadens grönska, äldres utevistelse och hälsa
Forskningsprojekt på svensk af Küller, M. & Küller, R. (1994) udgivet af Byggforskningsrådet, Stockholm. Find rapporten som PDF her.

Rekreation og psykisk hälsa. Dokumentation och analys av forskning om hur rekreationens inriktning och kvalitet kan förbättre psykisk hälsa og behandlingen av psykisk ohälsa.
Rapport af Ingemar Norling (2001) Gøteborg, Sahlgrenska Universitetssjukehuset. Find rapporten som PDF her.

Det jeg sanser husker jeg
Schilhab, T, S, (2009). København: Asterisk nr. 45 s. 20 -23.

Health promoting outdoor environments – associations between green space and health, health-related quality of life and stress based on a Danish national representative survey.
Rapport af Stigsdotter, U.; Ekholm, O.; Schipperijn, J.,Toftager, M.; Kamper-Jørgensen, F & Randrup, T. B. (2010) Udgivet af Scandinavian Journal of Public Health 38 (4).
Rapporten kan købes som PDF her.

View through a window may influence recovery from surgery.
Forskning omkring betydningen af omgivelserne effekt på patienters helbred efter en operation. Ulrich, Roger (1984). American Association for the Advancement of Science. Artiklen kan findes som PDF her.

Torturoverlevere og deres børn.
Berg R. og .Kjær C. (2011). Månedsskrift for almen praksis, nr. 12.

Handbook for working with children and youth: Pathways to resilience across cultures and contexts.
Bog af Michael Ungar (Ed.) (2005) SAGE Publications, Inc.

Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand
En tværfaglig antologi med et akademisk præg, der giver en kritisk fremstilling af flere aspekter af asylsøgende børns vilkår i Danmark af K. & Signe Smith Nielsen (2011). Hans Reitzels Forlag.

Børn & Udeliv
Bog om hvilken indvirkning naturen har på børns udvikling af Bent Vigsø og Vita Nielsen (2006) Udgivet af CVU Vest Press.

Leg, læring, natur – verdens bedste legeplads – et følgeforskningsprojekt i Varde Kommune
Rapport om fokus på aktiviteter i naturen i dagplejen. Udgivet af UC vest. Find rapporten som PDF her.

Landscape as playscape – learning effects from playing in a natural environment on motor development in children
Undersøgelse af børns motorik og leg i naturlige miljøer af Fjørtoft, I ( 2000). Doctoral dissertation. Oslo: Norwegian University of Sport and Physical Education. Den videnskabelige artikel til afhandlingen kan findes her.

Ute på dagis
Svensk undersøgelse der fastlog, at børnehavebørn får en bedre motorik, bliver bedre til at koncentrere sig, bliver mindre syge og udvikler deres leg bedre, hvis de opholder sig i mere ”naturprægede” legepladsomgivelser, af Grahn, P., Mårtenssen, F., Lindblad, B., Nilsson, P., Ekman, A. (1997), udgivet af Stad & Land nr.145.

With people in mind: Design and management of everyday nature
Om design og forvaltning af ”hverdags” udendørs arealer, så de gavner og bliver værdsat af de mennesker der skal bruge dem. Bog af Kaplan, R., Kaplan. S. & Ryan. (1998). Island Press, Washington D.C.

Barn, unge og natur – en studie og drøftelse av faglitteratur
Et norsk litteraturstudie med hovedfokus på børns brug af naturen i fritiden. Udgivet af Høgskolen i Telemark, Fakultet for allmennvitenskapelige fag, institut for idrett og friluftsliv. Find rapporten som PDF her.

De är inte ute så mycket. Den bostadsnära naturkontaktens betydelse och utrymmet i storstadsbarns vardagsliv
Ph.d. afhandling om betydning af den bynære natur for børn der bor i byen. Udgivet af Institutionen för kulturgeografi ochekonomisk geografi. Find afhandlingen som PDF her.

Experiencing Nature in Everyday Life
Norsk Ph.d. om hvordan naturen i nærmiljøet opleves og bruges i menneskers hverdagsliv, af Magrete Skår (2010). Ph.d. afhandling kan findes som PDF her.

Is contact with nature important for healthy child development? State og evidence
Taylor, A.F. & Kuo, F. (2006) indgår i bogen af: Spencer C. & Blades, M. (red): Children and their environments. Learning, using and designing spaces. New York: Cambridge University Press. Afsnittet kan findes som PDF her.

Children with attention deficits concentrate better after walk in park.
Studie af sammenhængen mellem børn med ADHD’s koncentration og miljø af Taylor, A.F. & Kuo, F. (2008): Journal of Attention Disorders, 12(5), 402-409. Et resumé af rapporten kan findes her.

Health Benefits of Gardens in Hospitals
Ulrich, R. (2002): Artikel til konferencen Plants for People International Exhibition Floriade 2002. Find artiklen som PDF her.

Aesthetic and affective responses to natural environments
Ulrich, R.S. (1983) indgår i Altman & Wohlwill (eds.) Human Behavior and Environment, vol 6. Plenum Press,New York. Resumé af kapitlet kan findes her.

Evaluering af Red Barnets anvendelse af naturen i familieoplevelsesklubberne i Danmark
Evalueringsrapport med særlig fokus på det naturpædagogiske aspekt i det frivillige sociale arbejde af Niels Ejby-Ernst (2013), udgivet af Skovskolen Nødebo (IGN). Find rapporten som PDF her.

Red Barnets familieoplevelsesklubber – metoder og betydninger for børn og familier
Evaluering af Natur & Fællesskabsprogrammet og Red Barnets frivillige sociale arbejde i udsatte boligområder i Danmark. (2013) Find rapporten som PDF her.

”Du griner ligesom fra hele kroppen” En videns- og dokumentationsrapport fra en natursocial indsats for traumatiserede flygtningefamilier i Danmark 2011-2014
Rapport fra Red Barnet, Psykiatrien i Region Syddanmark og Livsmodlab om brug af naturen i en rehabiliterende indsats for børn i traumatiserede flygtningefamilier. Find rapporten som PDF her.

Udebogen
Bog om børns ret til naturen med anvisninger på og idéer til, hvordan natur og naturoplevelser kan blive en integreret del af livet i daginstitutionen, af Ophelia Achton (2001). Århus: Forlaget Klim.

Naturfag – overvejelser om uderummet
Bog af Ophelia Achton (2005). Udgivet af Forlaget Klim.

Børns fysiske aktivitet i skole og fritid – er socialt udsatte børn fysisk aktive og har der betydning for deres helbred og trivsel
Forskningsprojekt af Andersen, S. Helweg-Larsen, K. (2008), udgivet fra Syddansk Universitet. Find rapporten som PDF her.

Gjør natur- og filuftsbarnehager barn friskere
Bakke, H., Moen, K, H. (2005): Ingår i Lysklett, O, B. (2005): Ute hele dagen. Trondheim: Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelæreutdanning.

Greenspace and quality of life: a critical literature review
Rapport om sammenhængen mellem grønne områder og livskvalitet, udgivet af Greenspace Scotland (2008). Find rapporten som PDF her.

Friluftsliv. Natur, samfund og pædagogik
Bog af Bentsen, P., Andkjær, S., Ejbye- Ernst, N. (2009). Udgivet af Munksgaard.

Children in the environment: Forrest day care centers – Modern day-care with historical antecedent
Artikel af Borge, A. I. H., Nordhagen, R. & Lie, K.K. (2003) i History of the family Vol 8, issue 4, Page 605-618.

Ingen efterladt – et feltstudie af danske veteraners erfaringer med friluftsliv.
Masterspeciale af Niels Overgaard Blok (2014): Københavns Universitet. Find specialet som PDF her.

Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse
Rapport fra det nordiske miljøprojekt ”Friluftsliv og psykisk helse” (2008). Find rapporten som PDF her.

The role of natural settings in crisis rehabilitation
Ottosson, J. Grahn, P. (2008), Landscape Research s. 5.

Perspektiv på friluftslivets pædagogik
Bog om de udfordringer man kan møde i pædagogisk arbejde med friluftsliv. Af Björn Tordsson (2014), udgivet af Books on demand.

Patterns of GPS measured time outdoors after school and objective physical activity in English children: the PEACH project.
Cooper, A. R., Page, A. S., Wheeler, B. W., Hillsdon, M., Griew, P., & Jago, R. (2010). International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7

Natur og miljø i pædagogisk arbejde
Bog af Lasse Edlev (2015), forlaget Munksgaard.

Naturens pædagogik
Bog af Bjarne Ernst (1998) København: Semiforlaget.

Fakta om friluftslivet i Danmark
Hæftet udgivet af Friluftsrådet om danskernes brug af friluftsliv (2013). Find hæftet som PDF her.

Outdoor Recreation, Health, and Wellness: Understanding and Enhancing the Relationship.
Et litteraturstudie om friluftslivets gavnlige effekter på mennesker af Geoffrey Godbey (2009). Udgivet af Ressources for the future. Find studiet som PDF her.

Helt ude i skoven – Lemvig tager hånd om fokusbørn
Ideer, eksempler, metoder og historier fra Helt ude i Skoven-projektet i Lemvig Kommune, hvor udviklingen af en tidlig indsats for udsatte børn i almindelige dagtilbud blev integreret med en målrettet brug af naturen i det pædagogiske arbejde. Af Trine Holck Grundahl (2010), Systime.

Teorier om restorativa miljöer.
Hartig, T. (2005), afsnit i Svensk miljöpsykologi (s.265-283), Lund: Studenterlitteratur.

Last Child in the Woods: Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder
Bog af Richard Louv (2008), Algonquin Books of Chapel Hill.

Children in the Outdoors – A literature review
Et litteraturstudie af Sarah-Anne Munoz (2009). Find rapporten som PDF her.

Friluftsliv i sundhedsindsatsen
Notat udgivet af Vordingborg Kommune. Find det her.

Grön entreprenör. Naturupplevelser för oss alla
Svensk bog af Lena Johnson, Susanna Lundqvist og Johan Ottosson (2014). Udgivet af Sveriges lantbruksuniversitet. Læs mere her.

Grön entreprenör. Skogens sociale värden – forskning viser vägen
Svensk bog af Susanna Lundqvist og Lena Johnson (2014). Udgivet af Sveriges lantbruksuniversitet. Læs mere her her.

Natur og sociale indsatser. Hvad ved vi? Oversigt over tilgængelig viden om brug af naturen i sociale indsatser
Rapport udgivet i forbindelse med Red Barnets og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidlings konference d. 8. oktober 2013, Skovskolen, Nødebo. Af Niels Ejbye-Ernst, IGN Københavns Universitet og VIAUC, 2013. Find rapporten her.

Aktivitetskatalog
En liste over aktiviteter og tilbud i naturen til forskellige borgergrupper udgivet af Sundhedsnetværket på natur-sundhed.dk. Listen opdateres løbende. Find listen her.

Terrængående forskning. Et litteraturstudie omhandlende friluftsliv i terapeutisk og pædagogisk arbejde med funktionshæmmede personer
Speciale af Bjørn Sylvester Christensen (2013). Find specialet her.

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!
Opsamlingsartikel af Børnerådet (2013). Læs mere her.

Mellom meg og det andre finds det stier. En avhandling om stier, mennesker og naturopplevelse
Philosophiae doctor (ph.d.) afhandling af Annette Bischoff, Institutt for matematiske realfag og teknologi. Universitetet for miljø- og biovitenskap (2012). Find afhandlingen her.

Healthy parks, healthy people. The health benefits of contact with nature in a park context. A review of relevant literature
Review-rapport fra School of Health and Social Development, Australien (2008). Find rapporten her.

Fakta om friluftsliv i Danmark. Udbredelse, omfang og betydning.
Rapport udgivet af Friluftsrådet (2013). Find rapporten her.

Is physical activity in natural environments better for mental health than physical activity in other environments?
Artikel af Mitchell, R. (2013) i Social Science and Medicine. Læs mere her: engelsk eller svensk

Friluftslivets samfundsværdi. Oplevelser og aktiviteter i naturen er vigtige goder
Hæfte af Jensen, F. S. m.fl. udgivet af Miljøministeriet (2012). Find hæftet her.

Natur og spontan opmærksomhed – et bachelorprojekt om naturvejledning til mennesker med sindslidelse.                                           Af Mike Kyndesen, skov- og landskabsingeniørstuderende, Sling nr. 08017. LIFE, Københavns Universitet (2012). Find projektet her.

Naturen som kraftkälla. Om hur och varför naturen påverkar hälsan
Udgivet af Naturvårdsverket (2006). Find hæftet her.

SUSY Grøn: Brug af grønne områder og folkesundhed i Danmark
– opsummering af et tværvidenskabeligt forskningsprojekt mellem Skov & Landskab og Statens Institut for Folkesundhed. Af Bentsen, P. m.fl. (2011) Skov & Landskab. Find rapporten her.

Naturoplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse
Rapport fra det nordiske miljøprosjektet ”Friluftsliv og psykisk helse”. Udgivet af Miljøverndepartementet i samarbejde med Nordisk Ministerråd (2009). Find rapporten som pdf her.

Grön Entreprenör, Naturupplevelse och hälse – forskningen visar vägen
Rapport af Ottosson, J. m.fl (2011) udgivet af Sveriges Landbruksuniversitet.

Nature, stress and therapy
Rapporten fra Sus Sola Corazons Ph.d.-projekt som tager udgangspunkt i forskning i restorative naturmiljøer og den vestlige sundhedssituation, hvor arbejdsrelateret stress er et voksende problem og relateret til alvorlige sygdomme og samfundsomkostninger. Projektet har både et behandlings- og forskningsperspektiv på stress i to uafhængige studier. Find rapporten her.

Træ indendørs mindsker stress
Forskning fra det canadiske universitet UBC konkludere at træ kan være med til at skabe sundere indendørs omgivelser fordi tilstedeværelsen af synligt træ i indretningen reducerer stress og de negative sundhedseffekter som stress medfører. Læs mere her.

Space and Place: Perspectives on outdoor teaching and learning
Doktorafhandling af Emilia Fägerstam, Linköpings universitet. Hun har bl.a. undersøgt elever og lærers erfaringer med udendørs undervisning og læring samt kigget på uderummets betydning for elevernes resultater i biologi og matematik. Find afhandlingen her.

Rum og rammer for aktivt udeliv. Et litteraturstudie om naturlige omgivelsers betydning for aktivt udeliv
Revuerapport af Institut for Idræt og Biomekanik har i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om de fysiske rammers betydning for et aktivt udeliv. Find rapporten her.

Med naturen som terapeut
Artikel om hvordan de på Dybkær Specialskole i Midtjylland arbejder med børn med forskellige former for udviklingshæmninger. Gennem aktiviteter i naturen opnår eleverne en række færdigheder, som er vigtige for deres personlige udvikling, og som traditionel klasseundervisning ikke kan klare på samme måde. Find artiklen her.

Skrald, andebrød og fejekost
Et hæfte udgivet af Ortopædisk genoptræningscenter i Århus Kommune med inspiration til dagligdags gøremål er god træning. Hæftet er rettet mod ældre og giver inspiration til hvordan hverdagens små aktiviteter kan fungere som træning og styrke krop og sind. Find hæftet som pdf her eller bestil det her.

Uderum & Arbejdsliv: brug og sundhedsfremmende udbytte af grønne udearealer på arbejdspladsen
Erhvervs-ph.d. fra Arkitema og Skov- og Landskab som viser at udsigt til grønt miljø fra arbejdspladsen mindsker stress. Læs mere her.

150 gode grunde til at vi skal ud i dag! Ideer, tanker og viden om naturpædagogik
Bog udgivet af Grønne Spirer, Friluftsrådet rettet mod før-skole-børn. Bogen er fuld af gode ideer til alt det, man kan lave ude med de mindste børn. Læs den som pdf her.

Ældre og motion
Undersøgelse viser, at ældre, inaktive borgere med skridttæller går næsten dobbelt så meget som dem uden. Læs mere her.

Forests, trees and human health
Bog: Exploring the relationships between health, natural environments in general, and forests in particular, this groundbreaking book is the outcome of the European Union’s COST Action E39 ‘Forests, Trees and Human Health and Wellbeing’, and draws together work carried out over four years by scientists from 25 countries working in the fields of forestry, health, environment and social sciences. Læs mere her.

Haven Helbreder – en antropologisk analyse af relationerne mellem mennesker og natur i nordisk haveterapi
Specialerapport af Loa Kristine Teglgaard Christensen fra Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Se rapporten her.

Grov og finmotorisk screening. Udeholdet MA, Korup skole, skoleåret 2010-2011
En fysioterapeut og en ergoterapeut har fulgt børn fra Korup skoles heldagsskole, som har arbejdet med udeskole fra 2010 – 2011. Et års udeskoletilbud styrker elevernes motivation, adfærd og deltagelse i aktiviteter i skolen.Se deres rapport her.

Om betydningen af storbyens rekreative områder
Rapport fra Skov og Landskab. Find rapporten her.

Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidlingDet økologiske natur- og skolehavekoncept
“Haver til Maver” har eksisteret på Krogerup Avlsgaard ved Humlebæk siden 2006. Haver til Maver er blevet evalueret pædagogisk af et forskerhold fra Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Du kan finde rapporten her

Ecoterapi – the green agenda for mental health
Engelsk rapport som bl.a. konkludere at: ”even simple activities like taking a stroll in the park, or doing some gentle outdoor exercise can have big benefits for our mental wellbeing”. Find rapporten her

Medicinska bevis för att naturen läker
Find afhandlingen her.

P1 om natur og mennesker
Eksistens d. 16. jan. 2012 havde overskriften ”Natur findes måske slet ikke i naturen” om naturens eksistentielle betydning. Her stiller de bl.a. spørgsmålet: Tidligere generationer var mere ude i naturen end vi er, men var de mere hele mennesker end os? Lyt med her.

Alnarpsmetoden. Trädgårdsterapi. Att ta hjälp av naturen vid stress och utmattning
Bog af Grahn, P. m.fl. (2010). Bokförlaget Bonnier Existens.

Nature as clinical psychological intervention: evidence, applications and implications
Kandidat afhandling af Adhemar, A. (2008). Psykologisk Institut, Århus Universitet. Bestilles hos [email protected].

Børns Udeleg – Betingelser og betydning
Bog af Grahn, P. (2000). Udgivet af Børn og Unge.

Därför mår vi bra I natur och trädgård
Kapitel af Grahn, P. (2010). I: Grahn, P m.fl. Alnarpsmetoden. Trädgårdsterapi. Att ta hjälp av naturen vid stress och utmattning. Bokförlaget Bonnier Existens.

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster – en undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole.
Bog af Herholdt, L. (2003). Udgivet af Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Udeskoleundervisning i folkeskolen.
Et casestudie om en naturklasse på Rødkilde Skole og virkningerne af en ugentlig obligatorisk naturdag på yngste klassetrin i perioden 2000-2003.
Rapport af Mygin, E. (2005). Udgivet af Museum Tusculanums forlag og Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Stressed individuals’ preferences for activities and environmental characteristics in green spaces.
Artikel af Stigsdotter, U. m.fl. (2011). Udgivet i Urban Forestry & Urban Greening, vol 10, nr. 4, s. 295-304

Brist på motion kostar samhället 6 miljarder om året
Folder af Svenskt Friluftsliv (2007) udgivet på www.svensktfriluftsliv.se

Sundhed, udvikling og læring: Professionelle perspektiver på børn og unges sundhed
Bog af Akselsen, K. & Koch, B. (red.),udgivet af Billesøe og Baltzer.

Sundhed og udendørspædagogik
Kapitel af Szczepanski, A. (2006). I bogen: Akselsen, K. & Koch, B. (red.), Sundhed, udvikling og læring: Professionelle perspektiver på børn og unges sundhed (s. 105-130). København: Billesøe og Baltzer.

Terapihave og Haveterapi for stressramte – Mariendals Haver
af Karin Winther m.fl. 2010. Teknisk Diplomuddannelse, I parkvirksomhed, Skov og Landskab, Københavns Universitet. Rapport
Et projekt om design af en terapihave for stressramte samt forslag til et terapiprogram bl.a. på baggrund af erfaringerne fra Mariendals Haver.
Se rapporten her.