Lysglimt

Netværket udgiver jævnligt et lysglimt: en artikel om et arrangement, en aktivitet, et projekt, et samarbejde, et tema eller nye tanker fra én i netværket. Artiklerne er tænkt som inspirere til f.eks. at tænke nye målgrupper, nye vinkler på arbejdet i naturen eller nye tiltag og samarbejdsmuligheder eller blot til orientering.

Vi modtager meget gerne artikler fra jer, som har lyst til at fortælle om det I arbejder med (kontakt os evt. så vi kan aftale deadline, indhold osv. men du må også gerne bare sende en artikel til os). Kontakt: Eva Skytte, [email protected].

Andre udenfor netværket er også velkommen til at bidrage med et lysglimt. Kender du nogen der har erfaringer eller meninger vi andre kan have glæde at, så tøv ikke med at opfordre dem til at sende en artikel.

2017

Mennesker med store udviklingsmæssige handicaps har også brug for naturen                                                                                                                                                                                                                                                                  Af Carsten Ørting Andersen, leder af botilbuddet Hørhaven, juni 2017

“Som om nogen lægger hånden på mig og jeg bliver rolig”                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Af Mette W. Brehm, projektleder, og Lone Nielsen, projektmedarbejder og frivillig, marts 2017

2016

Mad og måltider i en naturbørnehave – et tværfagligt samarbejde                                                                                                                                                                                                                                                                                        Af Signe Johansen, professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, november 2016

Børns og unges hverdagsfriluftsliv – udvalgte resultater fra spørgeskemaundersøgelse
Af Søren Andkjær, Jan Arvidsen og Jens Høyer-Kruse, oktober 2016

Naturen kalder på Vildmænd – Mandehørm, humor og frisk luft i massevis

Af Anne Bøgegaard, projektleder i Svendborg Kommune, september 2016

Natur, resiliens og sociale indsatser: Kan vi styrke børn med naturen som ramme?  
Af Eva Skytte, Rasmus Dylov, Anne-Sophie Dybdal og Sita Michael Bormann, august 2016

Friluftsliv og etnicitet i et dansk unge perspektiv
Af Sandra Gentin, juni 2016

At miste fodfæstet og finde en gren at gribe fat i – om veteraner, PTSD og naturbaseret terapi
Af Dorthe Varning Poulsen, maj 2016

Sansende børn i bevægelse i naturen
Af Vibeke Hansen og Berit Fog, april 2016

Ud i naturen med misbrugere
Af Birgitte Juul Hansen, januar 201

2015

Haverefugiet – naturen som ramme for helbredelse
Af Per Bach og Anne Mette Hilker, januar 2015

”Du griner ligesom fra hele kroppen” – I naturen med traumatiserede krigsflygtninge
Af Thor Hjarsen, Dorthe Rasmussen og Knud Eschen, februar 2015

Med vinden i ryggen og smil på læberne – friluftsliv for mennesker med funktionsnedsættelser
Af Bo Therkildsen og Tine Soulié, marts 2015

Skovmeditation – en oplevelse for både krop og sjæl
Af Grethe Lindholm Pedersen, april 2015

Spring ud i naturen: Bevægelsesglæde og udeliv for 0-6 årige
Af Christian Kunsemüller, maj 2015

Skovparkour – behændige kroppe søger naturen
Af Martin Graversen og Søren Præstholm, juni 2015

Naturen som medspiller i frivilligt socialt arbejde
Af Nini Jolander, juli 2015

Integration i naturen
Af lektor Lis Reinholdt Kjeldsen, august 2015

Naturen kan fremme din kreativitet
Af Trine Plambech, september 2015

I skoven er vi alle lige – naturen som social løftestang
Af Iben Haugaard, Oktober 2015

Energi og glæde hele året – sådan undgår du stress og vintertræthed
Af Doreen Møller Holmquist, november 2015

Skønhed og grønhed – om sansehaven og legepladsen i Ringsted Krisecenter
Af Kirsten Hejnfelt og Maybritt Nielsen, december 2015

2014

Outdoormums – efterfødselstræning og naturvejledning
Af Nanna Winbladh, Kolding Kommune, februar 2014.

Tør du kysse skrubtudsen?”: Naturvejledning for brugere af psykiatrien
Af Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter, Region Syddanmark, marts 2014.

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper
Af Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel, april 2014.

Naturterapi – en praksisberetning
Af Lasse Edlev, maj 2014

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal
Af Lars Wiskum, juni 2014

Livskvalitet styrkes når vi er ude – alene eller sammen
Af Susanne Rosenild, juli 2014

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen
Af Gunhild Helmer Hansen, august 2014

Sådan kommer du godt i gang! – tværfaglige kurser om natur og sundhed
Af Nina B. Schriver og Eva Skytte, september 2014

Hvorfor tage i skoven med udviklings-hæmmede elever?
Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre og Mie Hersted, oktober 2014

Ældre og natur i Hjørring Kommune
Af John Hansen og Jane Franzen, november 2014

Kroppen på toppen i naturen – udeliv og bevægelse for førskolebørn
Af Helle Fuglsang, december 2014