Vejledning til netværkstovholdere

Her er der hjælp at hente for tovholdere af naturvejledernetværk i form af en skriftlig vejledning med en samling af gode råd vedrørende netværksarbejdet, samt forskellige nyttige skabeloner og guider.

 

Materialet er en del af opsamlingen på det netværksprojekt, som har været forankret i Friluftsrådet via en netværkskonsulent i perioden 2012-2016, og haft til formål at udvikle de regionale såvel som de faglige naturvejledernetværk.
I forbindelse med afslutningen af projektet blev der afholdt en workshop med tovholdere for naturvejledernetværkene. Mange af de gode råd i vejledningen kommer således direkte fra erfarne netværkstovholdere.

Som bekendt blev netværksprojektet afsluttet allerede ved udgangen af 2016, og der er ikke længere adgang til en netværkskonsulent. Imidlertid er de centrale aktører inden for naturvejledningen – herunder Naturvejledning Danmark og Friluftsrådet – i gang med drøftelser om mulige fremtidige udviklingsprojekter inden for naturformidling. Disse projekter vil bl.a. kunne indeholde inddragelse og videreudvikling af netværk.

Hvis der er spørgsmål til vejledningen eller det øvrige materiale vedrørende naturvejledernetværkene, kan man kontakte Friluftsrådets sekretariat.

Vejledning

Vejledning til tovholdere for naturvejledernetværk

Øvrige links og skabeloner