Kære alle naturvejledere

Denne invitation blev udsendt på mail til netværksmedlemmer og via Naturvejlednings Danmarks Facebookgruppe d. 10. marts. Men der er stadigvæk ledige pladser til dette arrangement, som er et af de første, hvor vi som naturvejledere igen kan mødes fysisk efter den længe ventede genåbning af samfundet nu er gået i gang.

Skynd dig at melde dig til (svarfristen er på onsdag). Man behøver ikke på forhånd at være medlem af netværket.

Vi har haft fat i diverse myndigheder og fået følgende konklusion: I og med at Naturvejledning Danmark er en veletableret forening med vedtægter og bestyrelse, så tæller vores tidligere annoncerede temadag og årsmøde i naturvejledernes Kulturhistoriske Netværk som et foreningsarrangement, og derfor må vi mødes op til 25 personer til denne temadag, der afholdes som udendørs arrangement på kulturinstitutionen Gl. Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. Der vil naturligvis være håndsprit tilgængelig hele tiden, og der bestilles forplejning i portionsanrettede lukkede kasser.
De oplægsholdere, der deltager på dagen som et led i deres arbejde, tæller IKKE med i de 25 jf. Kulturministeriets retningslinjer.
Dermed har vi nu den glæde at kunne udbyde i alt 20 pladser til fysisk fremmøde (efter først til mølle-princippet) til:

Temadag om ‘Kulturhistorisk Naturvejledning til børn i dagtilbud (0-6 år)’.
Det sker mandag d. 12. april 2021 på:
Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum, Randersvej 2, 8963 Auning.
OBS! Pga. Corona-restriktionerne er der tale om et lukket foreningsarrangement, så det er et krav, at man er medlem af Naturvejledning Danmark for at kunne deltage.

Svar udbedes senest onsdag d. 7. april 2021 til Helle fra Gl. Estrup på mail: [email protected]

Deltagerbetalingen på dagen vil alene gå til at dække den portionsanrettede forplejning, så vi forventer ikke, at den kommer til at overstige 200 kr. Den afregnes på dagen.
Det opdaterede program for dagen er vedlagt i PDF her:

Link til program

 

I al beskedenhed vil jeg sige, at vi har skaffet jer et overordentligt stærkt program med indlæg fra Nordea-fonden, Naturvejledning Danmarks formand og 3 ledende kulturhistoriske naturvejlederprojekter indenfor 0-6 års området.

Med venlig hilsen
Kristian Blicher Jepsen
Tovholder for Kulturhistorisk Netværk, Naturvejledning Danmark
Mail: [email protected]