Reminder fra Krible Krable:
Alle Krible Krables kursuspuljepenge er nu kommet ud at arbejde blandt foreningens naturvejledere.
– der er ikke flere penge, at dele ud af i år.

SÅ – hvis I har fået bevilget midler, som I ikke får brugt i 2020, må I meget gerne melde tilbage hurtigst muligt, så vi kan omfordele dem.

Til gengæld er der nu allerede åbnet op for ansøgninger til arrangementer, kurser og sidemandsoplæringskurser, der afholdes i 2021. Ansøg her: https://kriblekrable.dk/kursuspulje/