Den lille, og åh så fornøjede, stær, som i foråret sad med blafrende vinger og sang lystigt over kassen på gavlen af huset, er nu sammen med titusinder af artsfæller samlet ved græsmarker, strandenge og rørskove.

Strandengene og græsmarkerne giver, især hvis de er græsset af kvæg eller heste, stærene mulighed for at finde føde i form af gåsebille- og stankelben-larver. Rørskovene er et sikkert overnatningssted, hvor stærene ikke risikerer angreb fra landlevende rovdyr, som f.eks. ræven.

Flok-formation forvirrer rovfugle

Når stærene ”står op”, og når de går til ro, samles de i titusindvis og laver flyveopvisning over rørskoven.

Det er en fordel for stærene at være mange. Der er mange øjne til at holde udkig efter farer, og en stor tætflyvende flok virker forvirrende for jagende rovfugle.

Når flokken tilmed bevæger sig i skiftende og uforudsigelige mønstre, kan det være svært for selv en vandrefalk at udvælge sig et bytte og ramme det med kløerne.

Oplev ‘sort sol’

Fænomenet med store stæreflokke, der flyver tæt i formationer, kaldes sort sol.

De fleste forbinder måske sort sol med Sønderjylland, hvor efterårets største koncentrationer da også findes. Men det er faktisk muligt at opleve sort sol mange andre steder i landet.

Hvis man finder områder med rørskov ud til fjorde eller større søer, helst med græsenge i nærheden, så er der mulighed for at møde de enorme flokke af stære. Stå klar en time før solnedgang, eller ved solopgang, og nyd det fantastiske skue.

Filmen her er optaget fra Kvols havn ved Hjarbæk fjord i Midtjylland lidt efter solopgang.

God sort sol!

Tekst og video af naturvejleder Michael Winther, Naturskolen I Viborg Kommune