Tema: Kulturmiljø

Dette nummer indeholder artikler om kulturmiljøformidling i naturvejledningen og om hvordan kulturen i naturen ofte kan gøre historier og stof mere nærværende og vedkommende.

 • Hvad rager kulturmiljøet mig
  Hans Ole Hansen og Lars Sønderby giver den officielle definition på kulturmiljø og kommer med bud på, hvordan naturvejlederne gennem formidling kan være med til bevarelse af kulturmiljøerne og hvordan landskab og identitet hænger sammen.
 • Formidlerens rolle i beskyttelsen af kulturmiljøet
  Gert Hougaard Rasmussen fortæller at meget kulturmiljø forsvinder af ren uvidenhed – derfor er formidlingen så vigtig. Gert giver konkrete eksempler der kan bruges mange steder i landet.
 • Kulturmiljøformidling skal være sprællevende
  På Gammel Estrup har man genskabt gamle fiskedamme og det er der kommet spændende kulturmiljøformidling ud af fortæller Karen Schacht.
 • Randerskågen
  Lars Maagaard formidler natur og pramdragerliv på Gudenåen.
 • Genskabelse af barndommens bæk fysisk og i erindringen
  Tom Vestergård beskriver en tur med kulturhistorien i centrum, men hvor naturen alligevel er allestedsnærværende.
 • Agerlandets ydmyge kulturspor og deres fortælleværdi
  En gammel hegnspæl, et betonfundament, en åben grøft – alt sammen kulturminder fra ”mands minde” som Peter Løn Sørensen bruger i sin formidling, der også peger i retning af os selv.
 • Fund og fortidsminder
  Antikvar ved Kulturarvsstyrelsen Claus Dam præsenterer registeret over fund og fortidsminder DKConline og giver en kort introduktion.
 • Regionale faglige kulturmiljøråd
  Her gives en liste landets 16 kulturmiljøråd.
 • Kilder til kulturmiljøet
  Gert Hougaard Rasmussen deler sin begejstring for gamle kort og giver nogle gode råd med på vejen.
 • Tårnby Naturskole på museum
 • Nordisk – Baltisk samarbejde