Tema: På med uvanten

Dette nummer indeholder artikler om at gøre de ting man plejer på en anden måde, om at turde prøve nye veje.

 • På med uvanten
  Redaktionel leder
 • Fra anarki til folkeeje
  Preben Bach fortæller historien om hvordan Blicher holdt folkemøder på Himmelbjerget og at naturvejlederne vil stimle sammen ved årsmødet 2004 på det samme sted.
 • Træd ud i det uvante og skærp dine sanser
  Konsulent Maria Martens beskriver hvad der sker når vi begiver os ud i det uvante og om vigtigheden af at det sker af egen fri vilje.
 • Hvad er meningen med naturen?
  Preben Bach beretter om naturen som inspirationskilde til store og små forfattere.
 • 10.klassescentrets Robinson–ekspedition Ud med TV
  Dorte Langborg Hansen har taget TV-dillen til kærlig naturvejlederbehandling og afprøvet det på 10. klasses elever.
 • Hvor skal vi hen nu?
  Fællessekretariatet har skrevet en appetitvækker til en workshop på årskonferencen om naturvejledningens opgaver i det 21. århundrede.
 • Naturvejledning på nettet
  En appetitvækker til en workshop på årskonferencen, her er det Malene Bendix der inspirerer med skoven i cyberspace.
 • Flora Fauna og Formidling
  Peter Museaeus og Bo Lynggaard har forfattet en appetitvækker til workshop på årskonferencen om moderne pædagogik og psykologi i naturvejledningen.
 • Jeg har et problem -Hjælp mig!
  Lars Nygaard inviterer til sparring i workshop på Årskonferencen
 • Når naturvejledning bliver til politik
  Carsten Drasbæk står for en workshop om politik i naturvejledningen.
 • Udeskole og Sundhed
  Her er et lille oplæg til en workshop om undervisning i naturens rum, skrevet af Malene Bendix.
 • Ud med tv
  Journalist fra TV/MIDT-VEST mener naturvejlederne skal bruge video i dagligdagen og laver en workshop om emnet til årskonferencen.
 • Den digitale naturvejleder
 • Syv foto-udfordringer
 • Høslet-inspiration
 • Junior Rangers i Europas nationalparker