Tema: Evaluering af naturvejledning

Dette nummer indeholder artikler om hvad evaluering kan bruges til i naturvejledningen, om forskellige evalueringsmetoder og om undersøgelsesresultater af evalueringsprojekter.

 • Det går jo meget godt
  redaktionel leder
 • Evaluering stiller sig mellem os og naturen – hvorfor det?
  Peter Dahler -Larsen filosoferer over tidens evlaueringsbølge, hvordan kan vi bruge den konstruktivt?
 • Interview med 69 børn, som går i 1. klasse
  Anja Hørnell præsenterer resultaterne fra sit speciale om effekterne af naturvejledning til børn. Anja kommer med konkrete råd til opbygning af naturformidlingsforløb: oplevelser i virkelig natur, inddragelse af krop, sanser og følelser og så skal både børn og voksne være aktive.
 • Effektmåling af naturvejledningens indsatsområder
  Fællessekretariatet udbyder et litteraturstudie for at konkretisere effektmålinger
 • Evaluering – et nyttigt redskab til udvikling
  Lars Nygaard bruger CAND(Center for Anvendt NaturfagsDidaktik) Projekt til at udvikle fremtidens læringsmiljøer. Lars deler ud af sine erfaringer med spørgeskemaer, interview, fokusgrupper og iagttagelser.
 • Sæt dig et mål og nå det
  Helen Holm beskriver hvordan man når sine mål med SMARTØF, et målsætningsværktøj med en klar arbejdsmetode.
 • Natur-chill-out i Miljøministeriet på Kulturnatten
  Her beskriver fire kommunikationsstuderende fra RUC hvordan de prøvede at lave en naturoplevelse inde midt i byen og derefter evaluerede den og hvilke resultater det gav.
 • Begrebskort – en hjælp til evaluering
  Annemarie Møller Andersen introducerer, hvordan begreber kan forklares som ”billeddannende ord”.
 • Tips og Tricks – Evaluering og reflektion