Tema: Klimaforandringer

Alle har noget at sige om klimaforandringerne, i dette blad finder du seriøse artikler om det faglige, det politiske og formidlingen af så uhåndgribeligt et emne som klimaforandringerne er.

 • Lige ned i julehatten
  Redaktionel leder
 • Klima på kogepunktet
  Niels Hansen, pressechef for DMI, giver sit bud på hvordan en fremsynet klimaformidling fremtidssikre klimadebatten.
 • Planer og plads skal ruste naturen til klimaet
  Michael Stoltze fortæller om hvor godt eller skidt det ser ud med planerne for den danske natur.
 • Klimaproblematikken fjerner fokus fra naturens største problemer
  Carsten Rahbeck er bekymret for om klimadebatten flytter fokus fra nogle af de mere overordnede problemstillinger omkring vores natur.
 • Istidshistorie som rollespil
  Sara Gelskov fortæller om et rollespil om istiden, der er fint som oplæg til diskussioner om klimaforandringer og konsekvenser for dyr og planter.
 • Kan man lave lødig klima-formidling med en salatskål og en lokumsrenser?
  Søren Breinholt kommer med anvisninger på, hvordan du med alternativt udstyr kan lave vedkommende formidling om fugle og klimaforandringer.
 • Helt hen i vejret – en helt almindelig naturskoletur om vejr og klima
  Dorrit Hansen giver os en smagsprøve på praktisk klimaformidling som den udøves på Raadvad Naturskole. Der tages udgangspunkt i fælles mål i geografi og natur, it, fedt grej, krop og dialog benyttes.
 • Klima og klimaforandringer – hvad skal de lære i folkeskolen?
  Henrik Nørregaard trækker linjerne op omkring de nye krav til klima-undervisning i folkeskolen anno 2009.
 • Klimapostkort fra København
  Københavns Kommune har søsat en større kampagne for at introducere klimaundervisning for både daginstitutioner og skoler. En ny måde at nå ud til institutionerne og lærerne præsenteres.
 • Klimakaravanen besøgte Lyngby
  Katrine Weber fortæller hvordan det gik, da det mobile klimalaboratorium Klimakaravanen besøgte Lundtofte skole.
 • Klima bekymrer man sig da ikke om i Letland eller gør man?
  Dorrit Hansen sender postkort fra IRF Nordisk Baltisk seminar.
 • Klimax på Roskilde Museum
  Tim Krat afslører, at Roskilde Museum har store planer i 2009
 • Genplant Planeten
  Malene Bendix fortæller om kampagnen ”Genplant Planeten”, om inddragelse af børn i træplantning og skolematerialet der sammen med skov og træer dækker kunst, matematik og innovation.
 • Balancekunst på Vestamager
  Postkort fra Stella Blichfeldt der løfter sløret for den nye udstilling på Naturcenter Vestamager i 2009
 • Klimaundervisning.dk
  Karen Veterager fortæller om det nye netværk for klimaformidlere. Netværket dækker arrangementskalender, database med undervisningsmateriale, fakta og aktiviteter.
 • Energi- & Vandværkstedet ruster eleverne til klimadebatten!
  Githa Juul Lentz præsenterer deres nye formidlingstilbud der dækker både internationale og nationale vandproblematikker.
 • Elbesparelser – for klimaets og pengenes skyld
  Göran Wilke fra Elsparefonden giver dig her nogle helt konkrete anvisninger på hvordan du kan spare på el.
 • Sakset om klimafakta – samt gode links
  Her er masser af fakta lige til at tage med hjem.
 • Workshop om klimaforandringer
  Finn Lillethorup fortæller om Økolariets workshop ”Klima & Klode” og der gives konkrete eksempler på formidling af CO2 som drivhusgas, polernes afsmeltning og dybvandspumpen.