Tema: Naturvejledningens didaktik

Den didaktiske trekant mellem lærer, stof og elev bliver i dette nummer smidt ud i naturen med naturvejledere i rollen som didaktikere, der reflekterer over egen praksis og arbejder systematisk med at udvikle formidlingsindsatsen overfor talrige målgrupper og ud fra didaktiske metoder.

 • Naturvejlednings-didaktik-tak
  Redaktionens leder
 • Humørformidling
  Theresa S. S. Schilhab skriver om de mange ting, der påvirker din formidling, og er afgørende for, om formidlingen virker i forhold til din målgruppe – ikke mindst betydningen af overensstemmelse mellem tale og handling.
 • På sporet af naturvejledningens didaktik
  Bjarne Golles kigger nærmere på, om vi som naturvejledere har en særlig didaktik og metode? Bliv klogere på din formidling ved at stille spørgsmålene: Hvem, hvad, hvorfor og hvordan.
 • Didaktik handler også om at lære at se
  Birgitte Lund Nielsen argumenterer for at du som naturvejleder arbejder mere med didaktikken – at du ser og reflekterer over din praksis og arbejder professionelt med at udvikle den.
 • Med hænder og hoved – om reflekteret brug af praktiske aktiviteter
  Ole Goldbech udfordrer dig i sin artikel – hvordan bruger du teori og praksis? Og hvad kommer først? Redaktionen bidrager desuden med et eksempel på refleksioner over elementerne i en vandhulstur.
 • Fagdidaktik på markedspladsen
  Stella Blichfeldt har været med på Skov-og Naturstyrelsens markedsplads på Kulturnatten for at se eksempler på, hvilke didaktiske virkemidler naturvejlederne bruger, når de rykker ud med en stand.
 • Naturvejlederuddannelsens didaktik
  Mette Åskov Knudsen fortæller om de didaktiske tanker og modeller, der danner baggrund for naturvejlederuddannelsen.
 • Naturvejledere på efteruddannelse
  Læs Stella Blichfeldts interview med en række naturvejledere, der har kastet sig ud i forskellige former for efteruddannelse indenfor didaktik.
 • På en god dag er jeg lidt til overs…
  Eva Skytte beskriver sine didaktiske overvejelser i forhold til at lave lærerkurser – hvornår er det at det virker? Svaret kredser om en høj grad af deltagerinvolvering og tid til refleksion.
 • Cooperative learning – hvad kan vi bruge det til?
  Dorrit Hansen sætter dig ind i begrebet Cooperative learning – og argumenterer for, at det er noget, naturvejledere bør beskæftige dig med. Desuden bringer artiklen et eksempel på brug af CL med metoden Svar-Bazar og brugen som startsted på en naturskoledag for 8. klasse om natur og klima.
 • Mere litteratur om didaktik
  Et par henvisninger til god litteratur om didaktik
 • ”Få tjek på sten” – boganmeldelse
 • Kunsten at rage op i Vadehavet
 • Selvstændige naturguider i Jokkmokk
 • For Himlens skyld – Jorden har feber
 • DN på banen
 • Bæredygtig naturvejledning
 • Henvendelse fra IRF til Klimatopmødet