Tema: Fisk

Dette temanummer indeholder artikler der dækker både det videnskabelige arbejde med fisk og vand i Danmark samt naturvejlederes formidlingserfaringer.

 • Fisk
  redaktionel leder
 • Børn og fisk
  På Fiskeri- og Søfartsmuseet har de haft stor succes med at invitere børnehaverne på fisk. Asbjørn Holm har udarbejdet forløbet med fisk, mad og børnehavebørn og giver her erfaringer og evalluering videre.
 • VANDTJEK – med fiskenet og internet
  Bjarke Birkeland fortæller om om det landsdækkende projekt Vandtjek som kombinerer naturovervågning med aktiviteter fra den klassiske vandhulstur.
 • Røde, gule og grønne fisk i køledisken
  Fisk er sundt, men er det også miljøvenligt – det kan Sebastian Stanbury og WWF’s fiskeguide hjælpe dig med at få et overblik over.
 • Odderudsætning kan få leversygdom til at florere
  Professor Kurt Buchmann gør opmærksom på en leverikte, der optræder i forbindelse med odder og mink – men som også kan inficere mennesker.
 • Vintervandringer hos søfisk
  Nye undersøgelser viser, at skaller og brasen udvandrer fra søerne om vinteren for i stedet at tage ophold i vandløb og kanaler. Christian Skov fortæller om metoder og resultater.
 • Hvorfor fiskeundersøgelser?
  Jens Peter Müller fra fiskeøkologisk Laboratorium ser på vores erfaringer gennem 40 år med fiskeundersøgelser i vores ferskvandsmiljø.
 • Det narrative fiskearrangement
  Tag med til Kildegården, hvor dr. Kvist og dr. Vinblad med udgangspunkt i deres Darwin-inspirerede studérkammer tager børn med ud og fiske. TorbenJuhl fortæller om fordelene ved den narrative formidling.
 • Klumpfisken – en ægte ”hit-fisk”
  Henrik Flintegård fortæller historien om, hvordan en ”lille” klumpfisk på 10 kg kom til at præge og inspirere formidlingen og markedsføringen på Nordsøen Oceanarium.
 • Når emner som økologi og ferskvandsfisk går op i en højere enhed
  Villy J. Larsen fortæller om udviklingen af en dansk produktion af økologiske opdrætsfisk der er blevet fulgt med stor interesse fra formidlingscentre og naturcentre.
 • Svømmekløe i de danske ferskvandssøer
  Kurt Buchmann forklarer om svømmekløe der stammer fra en lille ikte, der lever som larve hos mosesnegl – Få tips til hvordan du kan tjekke om du har den i dit vandhul.
 • Populationsbestemmelse med børn og voksne
  Torben Juhl, Kildegården er ikke bange for at lave populationsbestemmelser med sine 5. klasser. Torben beskriver et forløb med fangst-genfangst metode og Lincoln-indekset.
  Tips&Tricks – Dissektion af fisk
 • Relancering af Spor i Landskabet
 • ”Limfjordsexplorer 2010”
 • Med reviewing i naturvejedning