Tema: Jubiiii… 25 år

Dette nummer indeholder:

 • Tema-leder – Naturens katalysatorer
  ”Hvordan træder vi ind i voksenlivet og tager ansvar for vores fags fremtid?” spørger temaredaktrise Kari Hald.
 • Fra undfangelse til voksenlivet
  Naturvejlederordningens ”Grand Old Man” skriver om de politiske milepæle for ordningen de første 25 år.
 • Tre skud fra hoften
  Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen har indgået et nyt samarbej­de. Her deres egne ord for hvad de ser af opgaver og udfordringer i fremtiden.
 • Back to basic: Naturen som det nye sort
  Med baggrund i krisen peger Christa Brønd på nye muligheder for naturvejleders arbejde med oplevelsesøkonomi.
 • Naturskolernes fremtid ligger i kommunerne
  Naturskolen ved Hald fejrer også 25. år. Jens Frydendal beskriver hvordan naturskolen er blevet en aktiv medspiller i forhold til kommunens nye behov.
 • Kommunal sundhedsindsats som medvind
  Susanne Rosenild skriver at der er brug for vores indsats fremover i det tværfaglige lovmæssigt bundne driftsarbejde for befolkningens sundhed.
 • Naturvejledernes mange arbejdsopgaver
  En undersøgelse gennemført af Lars V. Jensen viser at kommunerne bruger deres naturvejleder på langt flere forskellige områder end tidligere.
 • Inddrag digitale og sociale medier
  De nye digitale medier kan blive nye redskaber i naturvejledningen. Thomas Larsen Schmidt beskriver tidens mest almindelige digitale muligheder.
 • Hvordan fremtidssikres naturvejlederordningen
  Peter Bendsen – en af naturvejledernes kærlige kritiske venner – giver os to 9 gode råd ind i fremtiden.
 • Tips & Tricks
  Christian Nikolajsen giver os en helt konkret ide til hvordan digitale medier kan trække børn og voksen ud i naturen og skabe rum for læring gennem leg.
 • Gå aldrig i frø
  Trine Hyllested – en anden kærlig kritisk ven – giver os 4 gode råd med på vejen.
 • Naturvejlederuddannelsen anno 2022
  Mette Aaskov Knudsen beskriver hvad hun ser i krystalkuglen for naturvejledernes efteruddannelse.
 • ”Action” er et formidlingsværktøj
  Nye samarbejdspartnere kalder på nye metoder. Anders og Nadia fortæller hvordan Action er blevet et formidlingsværktøj på GeoCenter Møns Klint.
 • Nogen at læne sig op af
  En dinosaur og en ugleunge i dialog om arbejdet som naturvejleder i fortid og fremtid.
 • Tillykke fra udlandet
  Vi har fået mange hilsner fra udlandet i anledning af den danske naturvejlederordnings 25 år på bagen.
 • Bisoner til Bornholm i 2012
  Først bævere – nu bisoner. Anja Vilsholm fortæller om Naturstyrelsens nyeste projekt med udsætning af nye arter i den danske natur.
 • Videreuddannet i friluftsliv
  Efteruddannelse af naturvejledere kan finde sted alle vegne. Christine Theisen fortæller om skovfogeden der tog en master i Friluftsliv.
 • Naturambassadører – et nyttigt netværk
  Sara Gelskov har et godt bud på hvordan man kan komme til at vide mere om skolernes behov og ønsker til naturvejlederen.