Tema: Bioblitz

I dette nummer af NATURvejleder kan du læse om flere nye erfaringer med BioBlitz. Måske kan konceptet inspirere til ny og spændende formidling af vores natur herhjemme. Flere og flere har i hvert fald kastet sig over fænomenet. Og … måske kan vi på denne måde være med til at sætte fokus på vigtigheden af at vende udviklingen fra tab af biodiversitet til fremgang?

 • Redaktionens leder
  Bioblitz – et voksende fænomen.
 • Foreningens Leder
  ”I skal gøre jer umage”, sagde kokken.
 • På artsjagt med professoren
  Statens Naturhistoriske Museum, skoleelever og borgere går to år i træk på artsjagt i byens natur.
 • Biodiversitets Le Mans i reservaterne
  Naturbasen ”Fugle og Natur” har vist sig yderst nyttig i Fugleværnsfondens Bioblitzer. Både til rekruttering og selvfølgelig til inddatering.
 • Livet i Danmark skrives i mandtal
  Biowide er et projekt, der er drevet af nysgerrighed og begejstring. Det handler om at blive klogere på vores verden sammen med en hel masse dedikerede frivillige.
 • Borgerne med ud i felten – En ny forskningsmetode
  Projekt ’Biodiversitet Nu’ skal over de næste seks år forsøge at tage pulsen på den danske natur – både på land og i havet.
 • Bioblitz med skoleklasser
  240 elever fra Kolding var kort før sommerferien 2011 inviteret til Bioblitz. Det kom der 450 arter og en del erfaringer ud af.
 • Garden Bioblitz 2013 a big success
  I England har man i et par år forsøgt sig med en landsomfattende bioblitz, hvor folk skal gå på artsjagt i deres egen have.
 • Giv din BioBlitz et forspring på nettet
  På www.BioBlitz.dk kan du som ny ud i BioBlitz finde og dele erfaringer, tips & tricks og hjælp fra og med dem, der allerede har prøvet konceptet.
 • Liste over BioBlitz arrangementer i 2014
  Her får du en oversigt over de afholdte og planlagte bioblitz-arrangementer i 2014 – der er også et par udenlandske på listen…
 • Bioblitz i Gribskov
  Gribskov er for stor til at blitze totalt på et døgn, derfor er der udvalgt fem lokaliteter, hvilken igen giver nogle logistiske problemer.
 • Bioblitz på Mols
  En kort beretning fra en af forsommerens seneste bioblitzer gennemført på Molslaboratoriet.
 • Frivillig-netværket – lever og har det godt
  Beretning fra frivillig-netværket der de seneste to år har arbejdet sammen med konsulentbistand fra Friluftsrådet.
 • Naturvejledere i løvens hule?
  Tre cases fra et af de seneste møder i Frivillig-netværket. Læs hvad der kom ud af at lade naturvejlederne arbejde med CSR (Corporate SocialResponsibility) og samarbejdet med virksomheder.