Tema: Events og festivaler

Indeværende nummer af NATURvejleder har som sit overordnede tema; Events og festivaler. Dem er der desværre ikke så mange af i øjeblikket og jeg er sikker på at flere af jer derfor sidder på kanten af stolen og blot venter på at komme i gang igen med disse arrangementstyper, men måske også allerede er i gang med at udvikle nye former for inddragende og nærværende aktiviteter for stor og lille. Er du ikke i den situation, kan du så i dette nummer finde en smule inspiration i form af nogle spændende erfaringsdelende artikler.
Derudover indeholder bladet også en række artikler, der på forskellige måder viser hvad der (under normale omstændigheder) også rør sig i dansk – og international naturvejledning.

God læselyst
Jakob Walløe Hansen
Temaredaktør

 • Redaktionens leder
 • Foreningens leder
 • Fordybelse: Fra Naturvidenskabsfestival til Min vildeste idé
  Inspiration til de praktiske og didaktiske overvejelser, når man som naturcenter ønsker at være en aktiv del af Naturvidenskabsfestivallen i uge 39
 • Big Bang – konference for undervisere i naturfag
  Selvom Big Bang 2020 blev aflyst pga. corona, er der vigtig erfaring at hente fra tidligere konferencer. Læs om, hvordan man som naturvejleder får udbytte af en læringskonference.
 • Danmarks største naturvejleder-event
  Husker du årsmødet i 2017? Læs om alle de tanker og forberedelser der skulle til, før der kunne gives los til Danmarks Største Naturvejleder-event.
 • Hvorfor prioritere Naturmødet?
  Naturmødet er kommet for at blive. Hvad kan man som naturvejleder, som kolleger, som arbejdsplads få ud af at deltage i 3 dages møde med organisationer, politikere, foreninger m.fl.
 • “Thomas! Ved du hvad Rejnfan hedder på engelsk?!” …Eller endnu bedre: Hvad hedder det på japansk?!”
  Erfaringer fra en stor begivenhed, med bevågenhed fra både medier og internationale gæster.
 • Krible Krable Dage – festival for børnehaver
  Inspiration til, hvordan man kan håndtere mange deltagere til en festivaldag.
 • Læring, involvering og refleksion i naturoplevelser – ny bog om Naturvejledning i Norden
  Ny litteratur om både praktisk og teoretisk naturvejledning i Norden. Der er mulighed for at downloade bogen – helt gratis.
 • Boganmeldelse: Natur, Udeliv og Science. Natur, jagt, netværk og internationale venskaber
 • Jagtnetværket på studietur til Tyskland
  En studietur, som tydeliggjorde mange forskellige former for naturformidling. En bekræftelse i, at man nogen gange skal lade sig inspirere af kolleger fra andre lande – og nogen gange holde fast i sin egen metode.
 • Smag på naturen i flere fag
  Evaluering af VILD MAD – særligt set i et undervisningsperspektiv
 • VILD MAD og VORES NATUR
  En beskrivelse af, hvordan projekt VILD MAD og projekt Vores Natur bliver sammentænkt – og en opfordring til at være med
 • App-anmeldelse: Sten med historie
 • Et vildt projekt med rødder i naturen
  Et spændende bornholmsk projekt med at indsamle, beskrive og ”tæmme” vilde bornholmske urter til kommerciel brug.
 • Mine ugle-venner