Om Naturvejledning Danmark

Naturvejledning Danmark er et forum for naturvejledere og andre, der arbejder med naturvejledning, naturformidling og miljøvejledning.

Foreningen har omkring 420 medlemmer.

Foreningens formål er at:

  • arbejde for at alle sikres muligheder for naturoplevelser og friluftsliv.
  • fremme og opmuntre et højt kvalitetsniveau af naturvejledning og naturskolevirksomhed.
  • udgøre et forum for kontakt mellem personer beskæftiget med naturvejledning og naturskolevirksomhed med henblik på spredning af erfaringer og information.
  • følge og fremme udviklingen af pædagogiske metoder inden for naturvejledning og naturskolevirksomhed.

For at fremme foreningens formål vil foreningen:

  • udgive et medlemsblad og på anden måde fremme informationsudveksling.
  • styrke efteruddannelses- og arbejdsforhold for naturvejledere og naturskolepersonale.
  • rådgive om organisering og tilrettelæggelse af naturvejledning og naturskolevirksomhed.
  • søge sig repræsenteret i relevante organisationer, udvalg og arbejdsgrupper.
  • samarbejde med foreninger og organisationer i ind- og udland.

Ved generalforsamlingen 2020 blev den nye strategiplan for 2025 godkendt. Klik her for at læse strategiplanen.

Du kan se Naturvejledning Danmark vedtægter i fuld længde her.

Foreningens daglige arbejde varetages af en bestyrelse, som vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen afholder møder ca. hver anden måned, hvor sager af interesse for medlemmerne behandles.

Engelsk folder om Naturvejledning Danmark