Medlemskab

Aktivt medlemskab for formidlere og personer interesseret i formidling

Naturvejledning Danmark er en faglig forening, vores fælles fodslag er, at vi formidler natur og kultur til borgere i Danmark. Foreningens største force er vores netværk, som vi både bruger til vidensdeling og til at gøre borgere og beslutningstagere opmærksomme på vigtigheden af vores arbejde.

Naturvejledning Danmark lægger et stort engagement i arbejdet med at skabe gode rammer for naturvejledningen i Danmark. Selvom langt de fleste af foreningens funktioner bliver varetaget som frivilligt ulønnet arbejde, har vi behov for en vis finansiering af transport, administration og meget andet. Via et medlemskab er du, eller din arbejdsgiver, med til at sikre det fortsatte arbejde for god naturvejledning i Danmark.

Så arbejder du med naturvejledning, naturformidling eller miljøvejledning i det daglige, eller vil du gerne støtte op om naturvejledning i Danmark, så meld dig ind i foreningen.

A-medlem = Hovedmedlem
Får fordelene beskrevet i fanen Medlemsfordele.
(2022-pris: 750,-)

AS = A-medlem, som er gået på pension (altså KUN for pensionister)
Får fordelene beskrevet i fanen Medlemsfordele.
(2022-pris: 375,-)

Medlemsfordele

Som aktivt medlem får du ud over fællesskabet en lang række fordele:

  • Du får rabat på deltagelse i Naturvejledning Danmarks årskonference.
  • Du er velkommen i de regionale og faglige netværk.
  • Du får adgang til foreningens lukkede Facebook-side, hvor der er uanede muligheder for videndeling, netværk, tips og tricks.
  • Du er med i de rabatordninger, som Naturvejledning Danmark har etableret.
  • Du støtter foreningens arbejde for bedre rammer for naturvejledningen i Danmark.
  • Du har stemmeret på Naturvejledning Danmarks årlige generalforsamling – hvor der rent faktisk ofte er noget at stemme om.
  • Du har mulighed for at stille op til valg til Naturvejledning Danmarks bestyrelse eller andre af vores aktive fora.

Årskonference

Hvert år i april holder Naturvejledning Danmark en årskonference. Konferencerne har hvert år et aktuelt tema og er præget af spændende workshops og oplæg. I forbindelse med årskonferencen afholder foreningen også den årlige generalforsamling.