Naturvejlederuddannelsen

Naturvejlederuddannelsen er en formidlingsfaglig modulopbygget efteruddannelse for personer, der arbejder med naturformidling. Gennem uddannelsen udvikles dine kompetencer til at planlægge, udvikle og gennemføre naturvejledning.

Du kan søge om optagelse på uddannelsen, hvis du er ansat i en stilling, hvor naturformidling udgør en væsentlig del af dit arbejde. Årsagen til det er, at uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem kurser, studieopgaver og praktisk naturvejledning på arbejdsstedet. Hvis du ikke opfylder dette krav, kan du måske optages, hvis du arbejder eller har arbejdet med naturformidling på andre måder. Kontakt uddannelseslederen for at høre om mulighederne.

Naturvejlederuddannelsen kan gennemføres på op til fire år. Den består af fire obligatoriske moduler med tilsammen fire internat-kurser og tre studieopgaver. Hertil kommer seks kursusdage, du som kursist selv sammensætter ud fra de åbne korte kurser, som Naturvejledning Danmark udbyder.

figur

Kurserne foregår på lokaliteter rundt om i landet. Naturvejledning Danmark er ansvarlig for uddannelsen og indgår i et tæt samarbejde med lokale naturvejledere.

Studieordningen danner rammen for uddannelsens opbygning og indhold. Der beskrives de enkelte kursers formål og indhold, studieopgaver og andre praktiske forhold, der vedrører uddannelsen.

Hele uddannelsesforløbet kan gennemføres som et samlet forløb over to år. Vælger du et mere fleksibelt forløb, skal du være opmærksom på, at alle uddannelsens elementer (kurser, studieopgaver og åbne kursusdage) skal være gennemført indenfor fire år.

Se flyer om uddannelsen – og del den gerne!

img_5372