Optagelseskrav og proces

Optagelseskrav og proces

Optagelse på naturvejlederuddannelsens moduler sker på grundlag af en samlet vurdering af de indkomne og godkendte ansøgere. Der er løbende optag. Det betyder at ansøgningerne behandles tre gange årligt i juni, oktober og januar, hvor op til en tredjedel af pladserne fordeles hver gang. Det er derfor en god ide at søge i god tid.

Ansøgningsskema skal indsendes inden hhv. 1. juni eller 15. september for at kommer i betragtning inden sidste ansøgningsfrist 31. december. Ansøgere som ikke bliver optaget i juni eller oktober, går automatisk videre til næste ansøgningsbehandling. Sidste behandling er i januar.

Du skal søge senest d. 31. december 2023, hvis du søger om optagelse i 2024.

Der oprettes ikke venteliste, men ansøgere, der ikke optages, er velkomne til at søge igen.

Hvem kan søge?

Der kan søges om optagelse for personer, som:

  • allerede er ansat i en stilling, hvor naturvejledning udgør en væsentlig del af arbejdet
  • i forbindelse med nyansættelse af medarbejdere, som skal varetage naturvejledning
  • i væsentlig grad beskæftiger sig med naturformidling

Her er eksempler på ansættelsessteder:

  • Naturskole, folkeskole, dagtilbud, hvor naturvejledning/naturformidling er en central arbejdsopgave for medarbejderen
  • I en kommunal forvaltning (Skole, børn, fritid, sundhed, natur og miljø mv.),
  • På et museum, et naturcenter, i natur- eller friluftsorganisation
  • I selvejende/ privat organisation eller institution, der har formidling som central arbejdsopgave
  • Turisme- eller oplevelsesvirksomhed
  • Selvstændige med egen formidlingsvirksomhed

Du skal gennem din deltagelse i uddannelsen have lyst til at arbejde bredt med naturvejledning både omkring målgrupper og indhold.

Ansøgningen om optagelse på naturvejledervejlederuddannelsen skal vedlægges en motiveret ansøgning.

Det er også en fordel, hvis uddannelsen af en naturvejleder har en igangsættende effekt for naturformidlingen på arbejdsstedet, og at der er indtænkt udviklingsperspektiver for naturformidlingen på arbejdsstedet.

img_5406