Ansøgning og deltagerbetaling

Optagelse på naturvejlederuddannelsens moduler sker på grundlag af en samlet vurdering af alle indkomne og godkendte ansøgere. Der oprettes ikke venteliste, men ansøgere, der ikke optages, er velkomne til at søge igen.

Du skal søge senest d. 31. dec. 2022, hvis du søger om optagelse i 2023.

Hvem kan søge?

Der kan søges om optagelse for personer, som allerede er ansat i en stilling, hvor naturvejledning udgør en væsentlig del af arbejdet eller i forbindelse med nyansættelse af medarbejdere, som skal varetage naturvejledning.

Her er eksempler på ansættelsessteder:

  • Naturskole, folkeskole, dagtilbud, hvor naturvejledning/naturformidling er en central arbejdsopgave for medarbejderen
  • I en kommunal forvaltning (Skole, børn, fritid, sundhed, natur og miljø mv.),
  • På et museum, et naturcenter, i natur- eller friluftsorganisation
  • I selvejende/ privat organisation eller institution, der har formidling som central arbejdsopgave
  • Turisme- eller oplevelsesvirksomhed
  • Selvstændige med egen formidlingsvirksomhed

Du skal gennem sin deltagelse i uddannelsen have lyst til at arbejde bredt med naturvejledning
Ansøgningen om optagelse på naturvejledervejlederuddannelsen skal vedlægges en motiveret ansøgning.

Det er væsentligt, at du arbejder bredt med naturformidling, hvad angår målgrupper og indhold.

Det er også en fordel, hvis uddannelsen af en naturvejleder har en igangsættende effekt for naturformidlingen på arbejdsstedet, og at der er indtænkt udviklingsperspektiver for naturformidlingen på arbejdsstedet.

img_5406

Deltagerbetaling, 2022

Basismodul: (9 kursusdøgn): 22.000 kr. inkl. moms (17.600 ex moms)

3 ugemoduler: (5 kursusdøgn): 12.500 kr. inkl. moms (10.000 ex moms) pr. modul

Korte kursus (2 kursusdøgn):  se under hvert kursustilbud. Priser mellem 0-5.500 kr inkl. moms

Deltagelse i visse af de korte kurser, kan gøres billigere, hvis du er medlem af foreningen.

Uddannelsens pris er inkl. alle omkostninger ved modulerne, herunder også kost og logi på internatkurser.

Hvert kursus betales for sig og kurset skal være betalt inden kursusstart.