Om uddannelsen

Naturvejlederuddannelsen er sat sammen af:

Et obligatorisk basismodul på otte kursusdøgn med en efterfølgende studieopgave.

Tre obligatoriske moduler på hver fem kursusdøgn, hvoraf to kurser efterfølges af studieopgave.

Deltagelse i basismodulet og gennemførsel af tilhørende studieopgave danner forudsætning for deltagelse i de efterfølgende obligatoriske moduler.

Herudover tilvælger hver kursist seks kursusdage fra den åbne kursusvirksomhed som Naturvejledning Danmark udbyder.

Uddannelsesforløbet strækker sig over en periode på max 4 år.

Uddannelsens formål
Formålet med naturvejlederuddannelsen er at kvalificere dig som naturvejleder, så du udvikler dine færdigheder, din viden og dine holdninger til at formidle natur og miljø.

Gennem naturvejlederuddannelsen udvikler du dine kompetencer til fagligt og pædagogisk at kunne begrunde, udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere naturvejledning.

Dine kompetencer udvikles til:

  • At gennemføre naturvejledningsarrangementer, der formidler en relevant viden og som støtter og stimulerer deltagernes læring. Naturvejlederne skal skabe rammen for at deltagerne får mulighed for at udvide deres oplevelses-, forståelses- og handlemuligheder i forhold natur og miljø.
  • Selvstændigt og sammen med andre at udvælge og beskrive formidlingens mål, indhold og form.
  • Kritisk at analysere og begrunde de valg, der træffes i planlægning, gennemførelse og evaluering af naturvejledning under hensyn til deltagernes forudsætninger og rammerne for formidlingen.
  • At videreudvikle nye former for formidling samt imødekomme nye formidlingsbehov og nye målgrupper.

dsc_0466

Naturvejlederens baggrund

Du kan søge om optagelse på naturvejlederuddannelsen hvis du allerede er ansat som naturvejleder, eller i væsentlig grad arbejder med naturformidling, når du starter på naturvejlederuddannelsen. Årsagen hertil er, at en god naturvejleder skal have sin faglige basis i det der vejledes i.

Vil du være naturvejleder, er det altså en god idé at tage en uddannelse, der peger i retning af natur på en eller anden måde og appellerer til din grundlæggende interesse.

De fleste naturvejledere har typisk en af følgende baggrunde:

  • Naturfaglig universitetsbaggrund – ofte biolog, men også bl.a. geologi, geografi og arkæologi er repræsenteret.
  • Skovbrugsfaglig baggrund – ofte som skov- og landskabsingeniør, forstkandidat eller skov- og naturtekniker.
  • Pædagogisk baggrund – som lærer eller pædagog.