Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på de mest almindeligt stillede spørgsmål om naturvejlederuddannelsen. Klik på spørgsmålet for at se svaret.

Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvorfor vælge naturvejlederuddannelsen under Naturvejledning Danmark?

Naturvejlederuddannelsen er en efteruddannelse for dig, som gerne vil være en del af et stærkt fagligt fællesskab af mennesker, der arbejder med naturformidling i praksis.

Uddannelsen vil give dig unikke færdigheder til at kunne:

 • Skabe engagement og formidle viden om naturen
 • Udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere naturvejledningsforløb og -arrangementer
 • At skabe relationer mellem mennesker med naturen som ramme
 • At kommunikere til særlige målgrupper

Du vil også blive klædt på til at sætte naturvejledning i relation til forskellige samfundsudfordringer, for eksempel i forhold til sundhed, trivsel, klima, biodiversitetskrise mv.

Uddannelsen er baseret på Formålet for Naturvejledningen i Danmark

Når du har gennemført Naturvejledning Danmarks uddannelse som naturvejleder får du retten til at bære ugle-logoet. Det skal ses som et tydeligt bevis på de kompetencer, du har tilegnet dig gennem uddannelsen.

Uddannelsen bygger på mere end 35 års erfaring med at uddanne naturvejledere i Danmark, og du vil blive undervist af kompetente undervisere med lang erfaring som naturvejledere.

Kan jeg tilmelde mig de korte kurser nu?

Ja. Du behøver ikke være optaget på naturvejlederuddannelsen for at tilmelde dig og deltage på de korte kurser under Naturvejledning Danmark.

Hvis du efterfølgende bliver optaget på Naturvejlederuddannelsen tæller dagene med under de seks valgfrie kursusdage. Dog skal den samlede uddannelse tages indenfor 4 år.

Hvem kan søge ind?

Du kan søge om optagelse på uddannelsen, hvis du er ansat i en stilling, hvor du har mulighed for at gennemføre naturformidlingsaktiviteter. Da uddannelsen foregår som en vekselvirkning mellem kurser, studieopgaver og praktisk naturvejledning, er det centralt, at du gennem uddannelsen kan afprøve dine kompetencer.

Hvis du ikke opfylder dette krav, kan du måske optages, hvis du arbejder eller har arbejdet med naturformidling på andre måder. Kontakt uddannelseslederen for at høre om mulighederne.

Uddannelsen kræver ikke en særlig uddannelsesmæssig baggrund men er åben for studerende og kursister med et bredt spektrum af fagprofessionelle kompetencer.

De korte kurser er åbne for alle interesserede og er en mulighed for at få naturvejlederkompetencer indenfor specifikke fagområder.

Hvordan er uddannelsen sat sammen?

Den samlede uddannelse består af:

 • et basismodul på 8 kursusdøgn
 • tre temamoduler på hver 5 kursusdøgn
 • seks valgfrie kursusdage, som du selv sammensætter ud fra de korte kurser, som udbydes her.

De korte kurser er normalt af 1-3 dages varighed. Der kommer løbende nye tilbud om korte kurser, hvoraf du som studerende på naturvejlederuddannelsen, skal vælge i alt 6 kursusdage.

De korte kurser er åbne for alle og du har således mulighed for at tage kurser også inden du har søgt om optagelse på Naturvejlederuddannelsen. Har du gennemført kursusdage på de korte kurser kan du søge merit, hvis du senere optages på Naturvejlederuddannelsen.

 
Hvad skal jeg kunne for at søge ind?

Naturvejlederuddannelsen er en efteruddannelse for dig, som arbejder med naturformidling i praksis eller skal i gang med det. Du får mest ud af uddannelsen, hvis du har en grundlæggende viden om natur, har erfaring med at færdes i naturen og erfaring med naturformidling i praksis enten gennem dit arbejdsliv eller for eksempel frivilligt arbejde.

Studerende på naturvejlederuddannelsen kommer med mange forskellige fagligheder. Det kan for eksempel være:

 • folkeskolelærer, højskolelærer eller andre undervisere
 • akademikere fx biolog, skov- og landbrug, landskabsarkitekt og andre indenfor det grønne område, men også inden for andre områder fx arkæolog, journalist, musiker eller antropolog
 • pædagog og andre ansatte inden for det pædagogiske felt
 • fysioterapeut og andre inden for socialsektoren, der ønsker at arbejde med natur til at fremme sundhed og trivsel
 • ansat i kommuner eller staten, der for eksempel skal til at varetage formidling og udvikling af naturområder
 • ansat i turisme og oplevelsesøkonomierhvervet, der ønsker at skabe og udvikle gode og lærerige oplevelser
 • museumsformidler, natur- og kulturformidler eller friluftsvejleder
 • ansatte i zoologiske haver, besøgslandbrug og dyreparker
 
Hvad koster uddannelsen?
 • Basismodul 1: (8 kursusdøgn): 24.000 kr. inkl. moms (19.500 ex. moms)
 • Modul 2-4 (3 moduler af 5 kursusdøgn): 13.500 kr. inkl. moms (10.800 ex. moms) pr. modul
 • Korte kursus (6 kursusdøgn): Priser mellem 0-3000 kr. inkl. moms (0-2.400 ex. moms) pr. kursusdøgn

Uddannelsens pris er inkl. alle omkostninger ved modulerne, herunder også kost og logi på internatkurser. Det omfatter ikke transporten til og fra kurset.

Den samlede pris for hele uddannelsen ligger mellem 64.500-82.500 inkl. moms (51.600-66.000 ex. moms).

Du kan få rabat på nogle af de korte kurser, hvis du er medlem af Naturvejledning Danmark.

Det er muligt ved uddannelsesstart at tilmelde sig og betale det samlede forløb. Dette giver en prisreduktion på ca. 5%.

De opgivne priser gælder for 2023. Priserne indeksreguleres hvert år.

 
Hvornår skal uddannelsen betales?
  Hvert modul og kursus betales for sig og skal være betalt inden kursusstart. Betales uddannelsen samlet, skal beløbet betales inden uddannelsesstart.
Kan jeg få økonomisk støtte?

Der kan være mulighed for at søge midler til din efteruddannelse via forskellige kompetence- og udviklingsfonde:

Bruttolønsordning
Din arbejdsgiver kan betale din uddannelse mod at modregne beløbet i din bruttoløn. Det koster ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler selv, men med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for det halve.
Se mere på skat.dk.

Fonde
I Danmark findes der legater, som er øremærket til uddannelse. Når du søger et legat, skal du være opmærksom på hvem og hvad fonden støtter. Den nemmeste måde at finde frem til et legat eller fond er ved at søge på Google eller legatbogen.dk. Det kan fx være “Legat videreuddannelse/efteruddannelse” eller på din profession: “lærer legat”.
Du kan også finde en liste over alle typer af legater, og se om der er nogle der passer på din situation. Det er fx Legathåndbogen eller bogen: Vejviser til legater og fonde som kan lånes på udvalgte biblioteker i Danmark.