Fire kurser

Basismodul: Naturvejledning, metoder og aktiviteter

Formålet med dette modul er at give dig kompetencer, der gør dig i stand til:

 • at udvikle, gennemføre og evaluere naturvejledningsarrangementer, hvor formidlingsformen er den direkte naturvejledning (ansigt til ansigt)
 • begrundet at vælge forskellige formidlingsmetoder i forhold til den konkrete målgruppe
 • at identificere, analysere og reflektere over natursyn og værdigrundlag for naturvejledning, herunder analysere betydningen af dette for naturvejlederens formidlingspraksis
 • at give og modtage konstruktiv feedback på konkrete formidlingsaktiviteter

Uddannelsen lægger vægt på at skabe en fælles professionel ’formidlingsplatform’, hvorfra du kan videreudvikle din egen naturvejlederpraksis.

Emnerne præsenteres ved hjælp af forskellige formidlingsmetoder og vekselvirkning mellem praktisk naturvejledning og teoretiske begreber.

Under hele kurset arbejdes med forskellige øvelser i effektiv kommunikation, samt med at give og modtage konstruktiv feedback.

Du udarbejder efterfølgende en personlig målformulering for dit eget uddannelsesforløb. Denne kobles til studieordningens indhold og opstillede læringsmål og skal forholde sig til dine forudsætninger og det område, du har pågældende din praksis i. Målformuleringen er et personligt værktøj som bl.a. kan anvendes i studiegrupperegi.

Pris for dette kursus er 22.000 kr (17.600 kr ex moms)

 

Modul: Formidlingsplanlægning og uderumsledelse

Formålet med dette modul er at give dig kompetencer, der gør dig i stand til:

 • Tilrettelægge og gennemføre naturvejledning i uderummet
 • Forstå og udnytte uderummets kvaliteter og muligheder i forhold til pædagogiske læreprocesser
 • anvende kendskab til børns måder at tilegne sig verden på og børns læringsforudsætninger i formidlingen
 • inddrage daginstitutionsområdets styrkede læreplaner
 • inddrage folkeskolens forenklede fælles mål i formidlingen

Indhold:

Udeundervisning og uderumsledelse

Natur- og udepædagogik, uformelle læringsrum

Generel formidlingsplanlægning og gennemførelse af konkrete formidlingsarrangementer for børn (0-18 år)

Anvendelse og forståelse af metoder inden for formidlingsteknik ved aktivitetsbaseret formidling

Metodik til opstilling af opgaver og opgaveløsningsmetoder – mikroforsker

Forståelse af dagtilbud og folkeskolens rammevilkår

Pris for dette kursus er 12.500 kr (10.000 kr ex moms)

 

Modul: Oplevelsesudvikling

Formålet med dette modul er at give dig kompetencer, der gør dig i stand til:

 • Analysere og vurdere oplevelsesrum og oplevelsesdesign
 • analysere og reflektere over et områdes formidlingsmæssige potentiale i forhold til de lokale forhold og aktører
 • arbejde med udviklingsorienterede og innovative metoder
 • Arbejde med begreberne oplevelsesøkonomi og innovation
 • Analysere og målrette formidling rettet mod turister (lokale, nationale og internationale), samt organisationer og andre grupper, der ønsker at arbejde med oplevelser
 • Forstå og anvende forskellige projektværktøjer, til udarbejdelse af et strategisk projekt

 Indhold:

Innovative processer i oplevelsesdesign

Naturvejlederen som projektmager og -leder, udvikling af projekter, der knytter sig til samfundsudfordringer og tværfagligt samarbejde i lokalområdet

Analyse og vurdering af forskellige formidlingsforløb og oplevelsesprodukter, rettet bl.a. mod oplevelsesmarkedet.

Forståelse for og anvendelse af forskellige begreber, der knytter sig til oplevelsesøkonomi.

Pris for dette kursus er 12.500 kr (10.000 kr ex moms)

 

Modul: Naturvejledning, samskabelse og partnerskaber

Formålet med dette modul at give dig kompetencer, der gør dig i stand til:

 • anvende metoder til at involvere borgerne som en del af den demokratiske naturforvaltningsproces
 • fungere som brobygger mellem borgerne og den kommunale forvaltning
 • varetage organisering af frivillige i netværk
 • facilitere debat- og holdningsskabende formidling (katalysator, ordstyrer mv.)
 • udarbejde egen handleplan for videre personlig og faglig udvikling som naturvejleder.

Indhold:

Naturvejleder som facilitator og konsulent

Samarbejde med og ledelse af frivillige

Samskabelse og partnerskaber

Naturvejlederens rolle i forhold til at facilitere borgernes forståelse, ejerskab og indflydelse på samfundets forvaltning af natur, miljø og kulturmiljø

Metoder til involvering af borgere, etablering og facilitering af (frivillige) netværksgrupper og faciliteringsredskaber til at fremme involvering og ideudvikling.

Pris for dette kursus er 12.500 kr (10.000 kr ex moms)