Medlemskab

Aktivt medlemskab for formidlere

Naturvejlederforeningen er en faglig forening, vores fælles fodslag er, at vi formidler naturen til borgere i Danmark. Foreningens største force er vores netværk, som vi både bruger til vidensdeling og til at gøre borgere og beslutningstagere opmærksomme på vigtigheden af vores arbejde.

Naturvejlederforeningen lægger et stort engagement i arbejdet med at skabe gode rammer for naturvejledningen i Danmark. Selvom langt de fleste af foreningens funktioner bliver varetaget som frivilligt ulønnet arbejde, har vi behov for en vis finansiering af rejser, administration og meget andet. Via et medlemskab er du, eller din arbejdsgiver, med til at sikre det fortsatte arbejde for god naturvejledning i Danmark.

Så arbejder du med naturvejledning, naturformidling eller miljøvejledning i det daglige, er det en stor fordel for dig at være medlem af foreningen.

 

A-medlem = Hovedmedlem
Får nedenståenden fordele
(2015-pris: 750,-)

AS = A-medlem, som er gået på pension (altså KUN for pensionister)
Får nedenstående fordele
(2015-pris: 375,-)

Medlemsfordele

Som aktivt medlem får du ud over fællesskabet en lang række fordele:

  • Du får adgang til 4 numre af foreningens elektroniske blad NATURvejleder.
  • Du får rabat på deltagelse i Naturvejlederforeningens årskonference.
  • Du er velkommen i de regionale og faglige netværk.
  • Du er med i de rabatordninger, som Naturvejlederforeningen har etableret.
  • Du støtter foreningens arbejde for bedre rammer for naturvejledningen i Danmark.
  • Du har stemmeret på Naturvejlederforeningens årlige generalforsamling – hvor der rent faktisk ofte er noget at stemme om.
  • Du har mulighed for at stille op til valg til Naturvejlederforeningens bestyrelse eller andre af vores aktive fora.

Årskonference

Hvert år i april holder Naturvejlederforeningen årskonference. Konferencerne har hvert år et aktuelt tema og er præget af spændende workshops og oplæg. I forbindelse med årskonferencen afholder foreningen også den årlige generalforsamling.

Følg os på Facebook!